HOMENa úvodní stránku              MAPA WEBU

Jazykové soutěže

2016/2017

Jeden příběh dvojím perem

Úkolem třetího ročníku literární soutěže Jeden příběh dvojím perem bylo originální zpracování textu, který by propojoval předloženou část díla Ludvíka Vaculíka, Jana Balabána nebo Bohumila Hrabala s textem žáka. Soutěž proběhla ve třech věkových kategoriích – pro 1. a 2. stupeň ZŠ a pro žáky středních škol. Jednotlivé práce prošly rukama erudovaných odborníků. Do poroty zasedla Ph.D. Andrea Chrobáková-Lněničková, učitelka českého jazyka na ZŠ Trávníky, která soutěž organizovala, Ph.D. Dalibor Malina, nakladatel, galerista, výtvarný a literární kritik, Mgr. Pavel Kotrla, básník a šéfredaktor Textů, literární kritik a publicista a Ph.D. Jakub Chrobák, básník, bohemista, kritik a odborný asistent na FPF Slezské univerzity v Opavě.
V mladší kategorii uspěl náš žák 7. ročníku, Tomáš Proksa. Za originální zpracování příběhu, navazujícího na výňatek z knihy Morčata od Ludvíka Vaculíka, si odnesl 2. místo. Jeho práce byla zveřejněna ve sborníčku Textíky 2017. V den slavnostního vyhlášení přišlo Tomáše podpořit několik jeho spolužáků.
Společně jsme se pak mohli zúčastnit autorského čtení valašskomeziříčské spisovatelky Aleny Mornštajnové, která v roce 2013 debutovala románem Slepá mapa. Ta nám přečetla ukázku ze své čerstvé literární novinky s názvem Hana. Kniha sleduje osud židovské rodiny z Val. Meziříčí v letech padesátých a válečných. Poutavý přednes a následná diskuze vyvolala v posluchačích touhu po přečtení si toho, jakým směrem se bude dál příběh vyvíjet, a tak se domnívám, že nejeden z nás v brzké době navštíví místní knihkupectví.

Mgr. Eva Švachová, 8. 6. 2017


Soutěž v anglickém jazyce 1. stupně English speaker!

V 10. května 2017 jsme se zúčastnili již 7. ročníku soutěže v anglickém jazyce pro 4. a 5. třídy, která se konala na ZŠ Luh. Soutěže se zúčastnili Barbora Kasalová 5. A, Sebastian Macháň 5. B, Matěj Kopecký 4. A, Michaela Trochtová 4. B.
V 1. kole se všichni snažili získat po dobu 15 minut co nejvíce bodů v písemném testu, který obsahoval čtení s porozuměním. Ve 2. kole každý prezentoval svůj projekt. Čtvrté ročníky soutěžily s@nbsp;tématem My favourite food, páté ročníky měly téma My invention.
Do 3. kola mohlo postoupit jen 7 žáků z každého ročníku. Zde se každý představil, popsal předložený obrázek a odpovídal na otázky poroty. Do tohoto kola se probojoval Matěj Kopecký ze 4. A a obsadil 5. místo.

Mgr. Hana Mrlinová, Mgr. Magda Slováčková, Mgr. Miluše Blažková a Mgr. Julie Šicová, 30. 5. 2017

O poklad strýca Juráša

Krajské kolo
1. místo v kategorii "próza, 8. a 9. ročník" - Michal Gerža (9. B)

Okresní kolo
2. místo v kategorii "próza, 8. a 9. ročník" - Michal Gerža (9. B)
3. místo v kategorii "próza, 8. a 9. ročník" - Karolína Divoká (8. A)


Městské kolo
1. místo v kategorii "poezie, 6. a 7. ročník" - Zuzana Houdková (7. A)
3. místo v kategorii "poezie, 6. a 7. ročník" - Erika Brázdová (7. A)

1. místo v kategorii "próza, 6. a 7. ročník" - Adéla Foltýnová (7. A)
2. místo v kategorii "próza, 6. a 7. ročník" - Tomáš Proksa (7. B)

1. místo v kategorii "próza, 8. a 9. ročník" - Karolína Divoká (8. A)
2. místo v kategorii "próza, 8. a 9. ročník" - Michal Gerža (9. B)

1. místo v kategorii "poezie, 8. a 9. ročník" - Daniel Kachtík (9. A)Olympiáda - německý jazyk; okresní kolo

V pondělí 6. února 2017 se na Gymnáziu Františka Palackého ve Valašském Meziříčí uskutečnilo okresní kolo Konverzační soutěže v německém jazyce. Celkem se soutěže zúčastnilo 30 žáků z různých základních a středních škol od Vsetína až po Rožnov.
Nejprve museli účastníci soutěže obstát v poslechovém testu a dále při samotné konverzaci se členy poroty (učiteli německého jazyka). Hodnocena byla zejména jazyková plynulost a správnost užité slovní zásoby i gramatiky při prezentaci vylosovaného tématu. Hodnocen byl také popis obrázku, jazyková pohotovost a schopnost reagovat na fiktivní problém.
V kategorii IIA porovnávalo své znalosti 8 uchazečů. Mezi nimi nechyběli naši žáci z 9.B - Stanislav Palát a Vanesa Jurásková. Oba žáci podali velmi slušný výkon.

3. místo - Stanislav Palát
4. místě - Vanesa Jurásková

K dosaženým výsledkům jim srdečně blahopřejeme.


Mgr. Petra Mikšíková, 20. 2. 2017

Olympiáda - anglický jazyk

Čtyřdenní maratón školního kola soutěže proběhl v prosinci za účasti 36 dětí v kategorii I. A (20 žáků) a v kategorii II. A (16 žáků).


  6.+7. ročník 8.+9. ročník
1.Vyškovský Jakub, 7. B 1.-2.Palát Stanislav, 9. B
2.Mozga Jan, 7. B 1.-2.Kotlárová Soňa, 9. A
3.Koňaříková Daniela, 7. A 3.Goláňová Klára, 9. B


Mgr. Milada Vaňková, 20. 12. 2016

Olympiáda - český jazyk

1. místo Kotlárová Soňa, 9. A
2. místo Kocůrková Kristýna, 8. A
3. místo Kumbárová Anna, 9. B

Ostatní soutěžící: Chalánek, Kašparová, Divoká K. (8. ),Pavlovičová, Malý, Vránová, Sušňová (8. B), Holčáková, Babicová, Chromčák (9. A), Večeřa, Kopecká, Nováková (9. B)

Mgr. Eva Švachová, 16. 12. 2016

Olympiáda - německý jazyk

V druhé polovině listopadu proběhla na naší škole konverzační soutěž v německém jazyce – tzv. olympiáda. Součastí byly dvě poslechové úlohy (doplnění slov do písní Lass mich nie mehr los a Du bist mein ja), gramatický test s výběrem odpovědí a-c a čtení textu s porozuměním na téma Meine Hobbys (Moje koníčky).

1. místo Palát Stanislav, 9. B
2. místo Jurásková Vanesa, 9. B
3. místo Pospíšilová Tereza, 9. A

Celkem se soutěže zúčastnilo 17 žáků z 8. a 9. ročníků.
Vítězi srdečně blahopřejeme a držíme pěsti při reprezentaci v okresním kole, které proběhne 6. února 2017 na Gymnáziu Františka Palackého ve Valašském Meziříčí.

Mgr. Petra Mikšíková, RNDr. Bořek Navrátil, 16. 12. 2016Zobrazit starší výsledky
Spolupracujeme s Mensou ČR

Protržení hráze na Bílé Desné
Beslan 1. 9. 2004
Ukončení americké občanské války
Objevení Austrálie
Jak se zrodila první webová stránka
Jak se sklízí cibile tulipánů
Jak se vyrábí džíny
Sopka Nevado del Ruiz
Národní parky Kanady
8 pozoruhodných letišť
People in need
Dětská práce
Stavba Panamského průplavu
První obeplutí zeměkoule
Boj o dobytí jižního pólu


Počet přístupů:   1


Počasí v Evropě
aktuálně
(c) ZŠ Rokytnice-Vsetín, 1997 (2007, 2016)