HOMENa úvodní stránku              MAPA WEBU

Matematické soutěže

Matematická olympiáda

Vyhlašovatelem soutěže je MŠMT. Cílem soutěže je napomáhat vyhledávání talentovaných žáků a systematicky podporovat a rozvíjet jejich odborný růst.
Pro žáky 5. -9. ročníku je organizováno školního (domácí) kolo, v němž žáci řeší 6 příkladů. Úspěšný řešitel musí vypracovat nejméně 4 úlohy. Nezbytnou podmínkou správně vyřešeného příkladu je písemný dokument s jasně formulovaným postupem řešení úlohy. Úspěšným řešitelem školního kola se stávají žáci, kteří správně vyřeší nejméně 4 příklady.
Úspěšný řešitel okresního kola v kategorii Z5, Z6, Z7 a Z8 musí získat nejméně 9 bodů.
Pro kategorii Z9 je v okresním kole podmínkou úspěšnosti 12 bodů. Žáci s nejvyšším počtem bodů v okresních kolech postupují do kola krajského.
Úspěšní řešitelé krajského kola mají své jméno označeno školní sovičkou .

Úspěšní řešitelé MO

Oficiální stránky organizátora soutěže
Zadání úloh školního kola 2016/2017 (5.-9. ročník)


Klokan

Mezinárodní soutěž má své kořeny v Austrálii. Soutěží se v kategoriích Cvrček (2. a 3. ročník), Klokánek (4. a 5. ročník), Benjamín (6. a 7. ročník), Kadet (8. a 9. ročník). Žáci ve stejný den ve více jak 30 evropských zemí řeší 24 testových úloh během 60 minut. Úlohy jsou rozděleny do 3 kategoií. Za správnou odpověď lze získat podle typu úlohy 3, 4, 5 bodů. za chybnou odpověď se jeden bod odpočítává. Příklad bez odpovědi je hodnocen nulou. Každý žák má do začátku hry 24 bodů. Maximální bodový zisk je 120 bodů.

Nejlepší řešitelé ve školní soutěži
Oficiální stránky organizátora soutěže


Pythagoriáda

Pythagoriáda je matematická soutěž určená žákům 6. a 7. ročníků bez přerušení organizována od školního roku 1978/1979. V obou kategoriích žáci řeší 15 úloh během 60 minut. Za správné řešení je bodový zisk jednoho bodu. Úspěšný řešitel musí získat nejméně 9 bodů. Žáci s nejvyšším počtem bodů ve školním kole postupují do okresního kola. Bodovou hranici pro postup stanoví organizátor okresního kola soutěže.

Úspěšní řešitelé soutěže
Stránky organizátora soutěžeLogická olympiáda

Výsledková listina školního kola 2016 (kategorie b)
Výsledková listina školního kola 2016 (kategorie a)
Výsledková listina školního kola 2015 (kategorie b)
Výsledková listina školního kola 2015 (kategorie a)
Výsledková listina školního kola 2014 (kategorie b)
Výsledková listina školního kola 2014 (kategorie a)
Výsledková listina školního kola 2013 (kategorie a)
Výsledková listina školního kola 2013 (kategorie b)
Výsledková listina školního kola 2012 (kategorie a)
Výsledková listina školního kola 2012 (kategorie b)
Výsledková listina školního kola 2011
Oficiální stránky organizátora soutěže

PANGEA

Cílem soutěže je přispět k rozvoji kladného vztahu k matematice a schopnosti aplikovat matematické dovednosti v různých situacích. Ze základního žáci postupují do celostátního klání v Praze. Každý zúčastněný žák má přístup do databáze soutěže: lze si stáhnout zadání z minulých ročník, ůvýsledkové listiny, kde se zobrazí, které úkoly žák vyřešil správně, celkové pořadí, pořadí v rámci školy i Zlínského kraje.
Pangea byla založena v roce 2007 v Německu. Česká republika se do tohoto projektu zapojila v roce 2014. Naše škola v roce 2015.

Nejlepší řešitelé ve školní soutěži
Oficiální stránky organizátora soutěžeSpolupracujeme s Mensou ČR

Protržení hráze na Bílé Desné
Beslan 1. 9. 2004
Ukončení americké občanské války
Objevení Austrálie
Jak se zrodila první webová stránka
Jak se sklízí cibile tulipánů
Jak se vyrábí džíny
Sopka Nevado del Ruiz
Národní parky Kanady
8 pozoruhodných letišť
People in need
Dětská práce
Stavba Panamského průplavu
První obeplutí zeměkoule
Boj o dobytí jižního pólu


Počet přístupů:   1


Počasí v Evropě
aktuálně
(c) ZŠ Rokytnice-Vsetín, 1997 (2007, 2016)