HOMENa úvodní stránku              MAPA WEBU

Prevence rizikového chování

Školní metodik prevence pro 1. stupeň
Mgr. Darina Weberová
Kontakt
DarinaWe@seznam.cz
Školní metodik prevence pro 2. stupeň
Mgr. Bohuslav Sedláček
Kontakt
rokytnice.sedlacek@seznam.cz
Úřední hodiny
po předchozí domluvě


V březnu 2016 MŠMT zřídilo emailovou adresu prevence@msmt.cz , na kterou je možné podávat podněty, dotazy k výskytu a předcházení případů šikany a kyberšikany. Na zaslané emailové zprávy bude MŠMT bezprostředně reagovat.

Minimální preventivní program školy pro školní rok 2016/2017

Stop kyberšikaně

V rámci projektového dne na toto stále aktuální téma osmáci uspořádali přehlídku prezentací pro děti ze 4. a 5. ročníku. V hodinách informatiky se žáci seznámili s možnými nástrahami internetu a častými prohřešky v komunikaci přes mobilní telefony, s důsledky kyberšikany. Následně žáci vytvářeli své prezentace v Power Pointu.
Ve čtvrtek 29. ledna 2015 se ve dvou "kinosálech" střídaly krátké sekvence poučných příběhů z dílny žáků 8. A s prezentacemi čtyř zástupců 8. B, jejichž vystoupení včetně kontaktu s posluchači bylo na velmi vysoké úrovni.
Na závěr přehlídky každý divák pomocí hlasovacích lístků vybral svých pět prezentací, které ho nejvíce zaujaly.Pořadí nejúspěšnějších prezentací
 JménoNázev prezentacePočet hlasů
1.Smilková Karolína, 8. BKyberšikana74
2.Medved David, 8. BKyberšikana není v poho :-( 62
3.-4.Doleželová Alžběta, 8. BŠikana 58
3.-4.Panošová Nikol, 8. BOpatrnost se vyplatí 58
5.Kotrla Ondřej, 8. AKaždý problém se dá řešit 57
Další fota: 1     2     3     4     5     6     7    


Žáci 9. ročníku vytvářeli komiksové prezentace ve webové aplikaci PIXTON. K nahlédnutí přinášíme vybrané práce z 9. A a druhý díl knihy komiksů vytvořenou třídou 9.B.

Naštvaná dívka
Klára měla štěstí
Šikana je trestný čin
Špatní spolužáci
Svěř se
Pomluva x život
Kniha komiksů 9. B

Bezpečný internet

Pro žáky i rodiče Beat Bullying Hustej internet Kudy kam On-line kurzy, kvízy

Bezpečný internet - informace rodičůmHlavní úkoly metodika prevence

1) Tvorba a realizace minimálního preventivního programu – sledování rizik vzniku a projevů sociálně patologických jevů a jejich řešení
2) Realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, agresivity a dalších sociálně patologických jevů 3) Monitorování sociálně patologických jevů či jejich rizik
4) Poskytování přímé pomoci žákům a jejich rodičům s rizikem či projevy sociálně patologických jevů
5) Koordinace spolupráce školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory a dalšími odborníky
6) Spolupráce při zajišťování besed a přednášek a aktivit pro třídní kolektivy
7) Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence
8) Poskytování informačních a metodických materiálů
9) Aktivní spolupráce s rodinou v případě krizové intervence

Prevence rizikového chování - kniha komiksů z 9. B

Chování, které člověka ničí - práce žáků 6. ročníku 2013/2014


Šikana - práce žáků 9. ročníku 2013/2014Kiberšikana - práce žáků 8. ročníku 2013/2014Kontakty E-bezpečí On-line bezpečně Komiksové příběhy
Safe_internet
Seznam se bezpečně

Užitečné odkazy

Národní protidrogová centrála
Prevence užívání návykových látek
Stop násilí
Život bez závislostí
Minimalizace šikany


Spolupracujeme s Mensou ČR

Protržení hráze na Bílé Desné
Beslan 1. 9. 2004
Ukončení americké občanské války
Objevení Austrálie
Jak se zrodila první webová stránka
Jak se sklízí cibile tulipánů
Jak se vyrábí džíny
Sopka Nevado del Ruiz
Národní parky Kanady
8 pozoruhodných letišť
People in need
Dětská práce
Stavba Panamského průplavu
První obeplutí zeměkoule
Boj o dobytí jižního pólu


Počet přístupů:   1


Počasí v Evropě
aktuálně
(c) ZŠ Rokytnice-Vsetín, 1997 (2007, 2016)