HOMENa úvodní stránku              MAPA WEBU

Přírodovědné soutěže

Fyzikální olympiáda

Fyzikální olympiáda je organizována od roku 1959, garantem je vědecká společnost Jednota českých matematiků a fyziků. Pro žáky základních škol jsou určeny kategorie E (9. roč.), F (8. roč.) a Archimediáda(7. roč.). Kategorie E vrcholí krajským kole, ostatní kolem okresním.

Úspěšní řešitelé okresního kola FO
Oficiální stránky organizátora soutěže

Přírodovědný klokan

Soutěž pro žáky 8. a 9. ročníku organizuje Přírodovědecká fakulta ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Žáci řeší 24 úkolů ze zeměpisu, přírodopisu, fyziky a matematiky během 45 minut; úlohy jsou rozděleny do tří skupin (úlohy za 3, 4 a 5 bodů), přidělování bodů je stejné jako u Matematického klokana - při chybné odpovědi se 1 bod odečítá. Maximální bodový zisk je 120 bodů. Soutěže se zúčatňujeme od roku 2008.

Nejlepší klokani
Oficiální stránky organizátora soutěže

Biologická olympiáda

Garantem soutěže je Česká zemědělská univerzita. Žáci ZŠ soutěží v kategoriích C (8. a 9. ročník) a D (6. a 7. ročník). Tematické zaměření ročníku a oragnizaci zajišťuje ústřední komise BiO. Úkolem soutěžících je samostatně vyřešit zadané teoretické a praktické laboratorní nebo terénní úlohy z různých biologických oborů, případně test biologických vědomostí. < /p>

Nejlepší řešitelé a fota
Oficiální stránky organizátora soutěže

Chemická olympiáda

Úkolem soutěžících je samostatně vyřešit zadané teoretické a laboratorní úlohy. Každá kategorie je rozdělena na jednotlivá soutěžní kola. Nejprve se všichni seznámí se zaměřením úloh v domácím kole. Pro žáky ZŠ soutěž pokračuje školním a okresním kolem, nejlepší postupují do kola krajského.

Nejlepší řešitelé
Oficiální stránky organizátora soutěže


Zeměpisná olympiáda

Soutěž je ve všech kategoriích organizována na úrovni školního, okresního, krajského a celostáního kola. Žáci musí prokázat nejen teoretické znalosti, ale i praktické dovednosti v práci s atlasem, grafy, tabulkami i jinými zdroji informací. Soutěž na základní škole probíhá ve třech kategoriích:

A - 6. ročník
B - 7. ročník
C - 8. a 9. ročník

Nejlepší řešitelé
Oficiální stránky organizátora soutěže

Poznej a chraň

Garantem soutěže Český svaz ochránců přírody Ekocentrum Čtyřlístek pro žáky 4 -7. ročníku. V testu a praktických dovednostech soutěží tříčlenná družstva.

Nejlepší řešitelé
Spolupracujeme s Mensou ČR

Protržení hráze na Bílé Desné
Beslan 1. 9. 2004
Ukončení americké občanské války
Objevení Austrálie
Jak se zrodila první webová stránka
Jak se sklízí cibile tulipánů
Jak se vyrábí džíny
Sopka Nevado del Ruiz
Národní parky Kanady
8 pozoruhodných letišť
People in need
Dětská práce
Stavba Panamského průplavu
První obeplutí zeměkoule
Boj o dobytí jižního pólu


Počet přístupů:   1


Počasí v Evropě
aktuálně
(c) ZŠ Rokytnice-Vsetín, 1997 (2007, 2016)