HOMENa úvodní stránku              MAPA WEBU

Pro 6. ročník

Probírané tematické celky

Opakování a prohloubení učiva z 5. ročníku
Desetinná čísla
Úhel a jeho velikost
Dělitelnost
Osová souměrnost
Trojúhelník, obdélník, čtverec
Objem a povrch krychle, kvádru
Nadstandardní aplikační úlohy

Desetinná čísla

Desetinná čísla - test

Sčítání desetinných čísel

Desetinná čísla - procvičování numeriky

Desetinná čísla-testíček

Desetinná čísla-jednotky délky

ZNAKY DĚLITELNOSTI

Souměrnost v kostce

SOUMĚRNOST-TESTÍK1

SOUMĚRNOST-TESTÍK2

Jak pamětně vynásobit dvojciferné číslo 11

Nejprve se podívejte na písemné násobení. Výsledek získáme sečtením čísel, z nichž jedno je desetkrát větší než to druhé.

Pro rychlý výpočet lze využít i následující postup: první a poslední cifry jsou zřejmé, prostřední cifru získáme sečtením cifer prvního činitele. Pokud je součet větší než 9, dostáváme se přes "10", předcházející cifru zvýšíme o jedničku.

Zajímavé hry

Smyslem této logické hry je umístit na šachovnici 8 královen tak, aby žádná nebyla v ohrožení s jinou královnou. Není to tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Ovládání myškou.
Úspěšní řešitelé zkopírujte "konec hry", obrázek zmenšete a odešlete jako přílohu na uvedenou adresu. Nezapomeňte uvést své jméno/přezdívku a třídu.


Stáhněte si hru ŽABKY , přesuňte žabky podle pravidel, úspěšní řešitelé zkopírujte "konec hry", obrázek zmenšete a odešlete jako přílohu na adresu tangram.soutez@seznam.cz. Do předmětu vložte heslo 6.ročnik.

Na začátku hry Na konci hry

Řešitelé

Jménotřídaškolní rok
Karolína Drlíková6. A2011/12
Dalibor Kučera6. A2012/13

Zajímavé úlohy, hádanky, rébusy

1. V hotelu mají 100 pokojů a jejich dveře označili čísly od 1 do 100. Kolikrát použili šablonu, podle které se píše devítka?

2. Které číslo chybí v této číselné řadě? 1; 5; ?; 50; 100; 500

3. Do kalkulačky byly postupně zapsány čísla v uvedeném pořadí 7 5 4 7 6 a početní znaménka + - : x. Každé znaménko bylo použito jen jednou. V jakém pořadí byla zapsána znaménka, jestliže výsledek byl nakonec 15?

4. Doplňte pyramidu podle uvedeného vzorce. Která čísla se objeví v červeném a zeleném rámečku?
(2body)

                                     

5. Každý symbol ve čtverci má určitou hodnotu. Jaké číslo nahradí otazník?

6. V zahrádkářské osadě hloubili studnu 15 m hlubokou. Kolik zahrádkáři zaplatili, jestliže za první metr se platí 100 Kč a za každý další o 30 Kč více jak předchazející?

7. Jestliže před třemi dny byl den předcházející pátku, který den bude pozítří?

8. Které číslo chybí v této číselné řadě? 5 7 12 ? 31 50

9 Kolik červených kuliček je nutné dát na váhu č. 3, aby byla v rovnováze?

10. Jak veliký (konvexní) úhel svírají hodinové ručičky na jednotlivých hodinách?

11. Určete velikosti vyznačených úhlů alfa, beta a gama.
12. Těleso tvoří 4 krychle. Hrana jedné krychle je 1 cm. Určete povrch tělesa.

Matematické hrátky

Spolupracujeme s Mensou ČR

Protržení hráze na Bílé Desné
Beslan 1. 9. 2004
Ukončení americké občanské války
Objevení Austrálie
Jak se zrodila první webová stránka
Jak se sklízí cibile tulipánů
Jak se vyrábí džíny
Sopka Nevado del Ruiz
Národní parky Kanady
8 pozoruhodných letišť
People in need
Dětská práce
Stavba Panamského průplavu
První obeplutí zeměkoule
Boj o dobytí jižního pólu


Počet přístupů:   1


Počasí v Evropě
aktuálně
(c) ZŠ Rokytnice-Vsetín, 1997 (2007, 2016)