HOMENa úvodní stránku              MAPA WEBU

Pro 7. ročník

Probírané tematické celky

Opakování ze 6. ročníku
Celá čísla
Zlomky a racionální čísla
Shodnost geometrických útvarů
Středová souměrnost
Procenta
Čtyřúhelníky
Poměr,úměrnost
Hranoly
Nadstandardní úlohy

Procenta
a procentní body
ZlomkyCelá čísla

PEXESO

Pekelně se soustřeď:
kdo chce ve hře uspět, musí znát rozdělení úhlů
(7. B, prosinec 2008)

Procentové diagramy

Práce žáků 7. B (2009) - plakáty ke Dni Země

Hrátky se souměrností

Práce žáků 7. A (březen 2010)


Topografické práce

Vytyčení čtverce v terénu s využitím Pythagorejského trojúhelníku ( 7. A, červen 2010)

Sítě těles v praxi

Tvoříme z lepenky košíčky na ovoce a dárkové krabičky ( 7. A, červen 2010)Spolupracujeme s Mensou ČR

Protržení hráze na Bílé Desné
Beslan 1. 9. 2004
Ukončení americké občanské války
Objevení Austrálie
Jak se zrodila první webová stránka
Jak se sklízí cibile tulipánů
Jak se vyrábí džíny
Sopka Nevado del Ruiz
Národní parky Kanady
8 pozoruhodných letišť
People in need
Dětská práce
Stavba Panamského průplavu
První obeplutí zeměkoule
Boj o dobytí jižního pólu


Počet přístupů:   1


Počasí v Evropě
aktuálně
(c) ZŠ Rokytnice-Vsetín, 1997 (2007, 2016)