HOMENa úvodní stránku              MAPA WEBU

Pro 8. ročník

Probírané tematické celky

Opakování ze 7. ročníku       (Numerika v D,C,Q - pravidla ke stažení)
Druhá mocnina, odmocnina
Pythagorova věta
Mocniny s přirozeným exponentem
Výrazy
Kruh, kružnice
Válec
Konstrukční úlohy
Lineární rovnice
Základy statistiky
Nadstandardní aplikační úlohy a problémy


Názorné ověření platnosti Pythagorovy věty

Příklady k procvičení

Jak rychle určit mocninu čísel 11, 21, 31, ..., 91

Číslo rozdělit na součet desítky+jednotky. K mocnině desítek přičíst dvojnásobek desítek a jedničku.

Jak rychle určit mocninu čísel 15, 25, 35, ..., 95

Poslední dvojčíslí je vždy 25, cifru v řádu desítek vynásobit číslem o 1 větším a získáme první část výsledku.

Logické hry

SETGAME
je logická hra, která se hraje s kartami. Každá karta má čtyři vlastnosti: barba, tvar, počet symbolů na kartě a výpĺň.Cílem je najít SET (skupinu), která sa skládá ze tří karet. Na těchto kartách musí být každá vlastnost stejná (např. všetky 3 karty jsou červené) nebo různá (např. jedna karta je červená, druhá zelená, třetí modrá).

Stáhněte si hru do svého PC. Podrobný návod ke hře připojen.     

Matematické hrátky


Spolupracujeme s Mensou ČR

Protržení hráze na Bílé Desné
Beslan 1. 9. 2004
Ukončení americké občanské války
Objevení Austrálie
Jak se zrodila první webová stránka
Jak se sklízí cibile tulipánů
Jak se vyrábí džíny
Sopka Nevado del Ruiz
Národní parky Kanady
8 pozoruhodných letišť
People in need
Dětská práce
Stavba Panamského průplavu
První obeplutí zeměkoule
Boj o dobytí jižního pólu


Počet přístupů:   1


Počasí v Evropě
aktuálně
(c) ZŠ Rokytnice-Vsetín, 1997 (2007, 2016)