HOMENa úvodní stránku              MAPA WEBU

Kódované obrázky

Návod na řešení

V každém sloupci a řádku jsou čísla, která udávají, jaký počet čtverečků má být vybarveno. Pokud je v řádku nebo sloupci více čísel, musí mezi nimi zůstat minimálně jedno políčko nevybarvené. Pro stejnou kombinaci čísel mohou být různé možnosti vybarvených políček.


Křížovku začínáme řešit od nejvyšších čísel.


V prvním řádku jsou čísla 4 a 9. Zleva (od sloupce A) začínáme odpočítávat čtyři čtverečky + jeden, který musí být prázdný. Nyní máme obsazeny sloupce A-E. Zůstává 10 volných čtverečků F-O, z nichž devět musí být vybarveno. Odpočítáme od sloupce F devět čtverečků, dostaneme se do sloupce N - čtvereček vybarvíme (zde určitě musí být barva). Od sloupce O odpočítáme také děvět polí, dosteneme se do sloupce G - čtvereček vybarvíme (zde určitě musí být barva). Všechna políčka mezi čtvercem ve sloupci G a ve sloupci N můžeme také vybarvit (průnik).
Nyní vyhledáme, kde se bude vyskytovat vybarvená čtyřka: Od sloupce A odpočteme čtyři pole - vybarvíme pole D, od sloupce E (v F by musela být mezera) odpočítáme čtyři pole - čtverec B vybarvíme. Průnikem je trojce čterců ve sloupcích B,C,D. První řádek necháme zatím nedokončený.


Ve sloupci B je číslo 3. Protože první čtvereček je již vybarvený, dokreslíme další dva a vyznačíme tečkou všechna prázdná pole.
V řádku 2 je uvedena jen dvojka. Pole ve sloupci B je barevné, další barevný čtverec může být ve sloupci A nebo ve sloupci C. Ostatní pole tohoto řádku označíme tečkou.

V řádku 3 je číslo 6. Ve sloupci B je již barevné pole, tzn. další vybarvená pole jsou určitě ve sloupcích C,-F. Poslední šesté políčko bude ve sloupci A nebo ve sloupci G, v ostatních polích již bude tečka.


Ve sloupci C jsou uvedena čísla 1 a 2. Jeden čtvereček je v prvním řádku. V dalším řádku musí být povinná mezera (dáme tečku), pole ve třetím řádku je vybarveno, vybarvíme i pole v řádku 4, do řádku 5 dáme povinnou mezeru (tečku).
Ve sloupci F je číslo 2. Z obrázku vyplývá, že pole v řádku 1 nemůže být barevné, dáme tečku, tzn. deváté barevné pole v řádku 1 musí být v poli O. Doplníme ostatní pole.


Převzato z časopisu Malované křížovky

Klub luštitelů malovaných křížovek

Staňte se členy školního klubu řešitelů barevných křížovek. Stačí vyřešit některou z předloh. Nejprve si předlohu stáhněte pro tisk, vytiskněte a vyřešte. Pak otevřete předlohu jako obrázek, soubor uložte na Váš disk. Obrázek otevřete v Malování, obvyklým způsobem vylijte barevná pole, obrázek zmenšete (Obrázek/Roztáhnout či zkosit/ zmenšení zvolte tak, aby obrázek nepřesáhl velikost 20 kB), soubor uložte ve tvaru příjmení.gif a odešlete na adresu tangram.soutez@seznam.cz. Do předmětu uveďte křížovka+číslo křížovky, nezapomeňte připojit své jméno a třídu.

Pro začátečníky doporučujeme návštívit stránky, kde najdou zadání pro první pokusy až po vícebarevné obrázky. Můžete se stát registrovanými hráči této stránky.


Odkazy na stránky s předlohami

Archiv 360 obrázků
Kódované obrázky do mobilu

Předlohy pro žáky

Křížovka1
Křížovka2
Křížovka3

Spolupracujeme s Mensou ČR

Protržení hráze na Bílé Desné
Beslan 1. 9. 2004
Ukončení americké občanské války
Objevení Austrálie
Jak se zrodila první webová stránka
Jak se sklízí cibile tulipánů
Jak se vyrábí džíny
Sopka Nevado del Ruiz
Národní parky Kanady
8 pozoruhodných letišť
People in need
Dětská práce
Stavba Panamského průplavu
První obeplutí zeměkoule
Boj o dobytí jižního pólu


Počet přístupů:   1


Počasí v Evropě
aktuálně
(c) ZŠ Rokytnice-Vsetín, 1997 (2007, 2016)