HOMENa úvodní stránku              MAPA WEBU

Otázky a odpovědi

Nerozumíte některému pojmu, zeptejte se svých vyučujících. Budeme se snažit najít pro vás odpověď.

Obsah

Čaj maté
Juta, sisal
Čirok a další méně známé plodiny
Sekvojovec obrovský
Kdo byli Vikingové
Délka Panamského průplavu
Demarkační čára
Komu patří Kypr?
Izometrie
Nivelace
Coca-cola

Proč "Lucie noci upije, ale dne nepřidá?"
Lucie slaví svůj svátek 13. prosince.
Jak pravdivé je toto lidové rčení?

Čaj maté


Jedná se o nejoblíbenější nápoj Jižní Ameriky. Čaj maté je považován jako účinný zdroj energie při duševní i fyzické vyčerpanosti a utlumuje pocit hladu. Pravidelné popíjení maté působí komplexně na celý lidský organismus omlazujícím efektem. Tzv. paraguayský čaj se připravuje z listů cesmíny parauayské. Listy tohoto polotropického stromu obsahují přes 2 % kofeinu. Argentina produkuje 150 tis. tun ročně čaje maté z cesmíny paraguayské.

V Evropě z čeledi cesmínovitých se vyskytuje cesmína ostrolistá, stále zelený keř nebo stromek dorůstající 3 m výšky. Tuhé, trnité až ostnité (pichlavé) listy jsou celoročně dekorativní, zatímco drobné, bílé nebo narůžovělé květy jsou nenápadné. Kvete v květnu a v červnu. Mnohem nápadnější jsou plody – červené peckovice velikosti hrachu, které zůstávají na rostlině až do března příštího roku.

Přirozeně roste v bukových, dubových a jedlových lesích Evropy. Cesmína se pěstuje v parcích, zahradách i ve větších nádobách. Větvičky se s oblibou používají do květinových vazeb jako doplňková zeleň, v Anglii je tato rostlina symbolem Vánoc.

Zpět na obsah

Juta a sisal

Sisal se získává z vláken listů agáve sisálové. Je příliš hrubý pro oděvnictví. Nejhrubší vlákna se používají na výrobu papíru, střední jakost na lana a provazy a nejjemnější druhy zejména na koberce.

Pevná vlákna juty se používají po celém světě k výrobě pytlů. Získává se z jutovníku tobolkatého, který roste jen ve vlhkých tropických podmínkách. K největším producentům patří Indie, Bangladéš a Čína. Jutové tašky patří mezi biologicky odbouratelné materiály. Populární reklamní dárek chrání životního prostředí.

Zpět na obsah

Sekvojovec obrovský

Mamutí jehličnatý strom z čeledi tisovcovitých. Roste na západních svazích Sierry Nevady v Kalifornii v nadmořské výšce 1500 - 2000 m. Dosahuje výšky až 100m. Jedinci se dožívají stáří až 4000 let a patří mezi nejstarší na Zemi.

Zpět na obsah

Kdo byli Vikingové?

Kolem roku 790 musela západní Evropa čelit nepříteli ze Skandinávie - Vikingům. Byli to rybáři, rolníci a obchodníci. Zbohatli, ale jejich počet narůstal a pro všechny nebylo na severu dost půdy. Mnozí se vydali na moře jako piráti a podnikali loupežné nájezdy na pobřežní města.

Vikingové se při svých výpravách dostali až na jih Evropy, do Konstantinopole (dnešní Istanbul), do Bagdádu. S pomocí plachet a vesel pluli po řekách tak daleko, jak jen bylo možné. Po souši lodě přenášeli nebo je táhli s pomocí podkládaných polen. Cestou obchodovali. Měnili železo, kožešiny, kosti a slonovinu za věci jako stříbro, koření a hedvábí.

Někteří Vikingové v nových krají zůstali a smísili se s původním obyvatelstvem. Ve východní Evropě nazývali místní Slované Vikingy "Rusové".
Jiní při hledání nového domova došli na Island a do Grónska, dokonce dosáhli Severní Ameriky, ale zde osady Vikingů nepřežily.

Zdroj: Milesová, L.: Ilustrovaný atlas světové historie, Praha 1996

Zpět na obsah

Jak dlouhý je Panamský průplav?

Průplav dlouhý 82 km se šesti páry plavebních komor byl zprovozněn na počátku 20. století. Průplavem 150-300m širokým a 14 m hlubokým může za den projet až 42 lodí. Cesta trvá 8-9 hodin. Nejvýše položeným místem je Gatúnské jezero, dodávající do plavebních komor dostatečné množství vody potřebné pro napouštění plavebních komor v období sucha. Průplav nejvíce využívají USA, protože námořní cesta z východní na západní pobřeží USA je zkrácena až o 60%.

Zpět na obsah

Demarkační čára

Demarkační čára, pásmo, prostor - odděluje od sebe vojska válčících stran po příměří nebo okupační vojska v obsazeném území.

Kam patří Kypr?

Ostrov Kypr zeměpisně patří do Asie. V poslední době se o něm hovoří v souvislosti se vstupem Turecka do EU. Na ostrově ležícím ve východním Středomoří nedaleko Turecka žijí Řekové a Turci. Původní britská kolonie v roce 1960 získala nezávislost, avšak nevraživost mezi kyperskými Řeky a kyperskými Turky vedla k občanské válce. Dnes je ostrov rozdělen ostře sledovanou demarkační čarou včetně hlavního města Nikosie na tureckou a řeckou část.

Zpět na obsah

Izometrie

1. rovnoměrnost
2. věci o stejných rozměrech
Liter. - totožnost veršů nebo části veršů podle stejného počtu časových jednotek
Mat. - shodné zobrazení, shodnost

Nivelace

Určování výškových rozdílů a nadmořských výšek

Zpět na obsah

Coca-cola

První připravil coca-colu americký lékarník jako sirup proti bolestem. Sirup obsahoval
1. výtažek z koky (coca - dvouděložná dřevina z čeledi rudodřevovitých. Drobné elipsovité listy světle zelené barvy obsahují alkaloid kokain, tj látku, která se v lékařství užívá jako lokální anestetikum, mající euforizující účinky, je však návyková).
2. výtažek z koly (cola - rod dvouděložných dřevin z čeledi lipnicovitých. Plody obsahují semena, tzv. kolové ořechy obsahující kofein. Ve dvou litrech coca-coly je stejné množství kofeinu jako v šálku kávy, proto není vhodným nápojem pro děti.

Pacientům lék zachutnal, začal se ředit sodovkou a v roce 1886 byla v Atlantě (stát Georgia) zaregistrována firma vyrábějící nápoj pro běžný trh. Když byly později objeveny negativní účinky koky, kokain byl z nápoje odstraněn, ale nápoji nadále zůstává zvláštní chuť a vůně, kterou v nápoji zanechávají jiné látky z listů koky.
Poměr látek v sirupu je výrobním tajemstvím firmy, která má po celém světě řadu poboček.

Zpět na obsah

Čirok a další méně známé hospodářské plodiny


Čirok je zemědělsky významný rod rostlin z čeledi lipnicovité. Původem je z Etiopie. Zrno se pěstuje k lidské konzumaci (např. mouka), krmení zvířat nebo technickým účelům. Zrna neobsahují lepek.

Čirok - rozdělení a další podrobnosti
Bataty
Jamy

Zpět na obsah


Spolupracujeme s Mensou ČR

Protržení hráze na Bílé Desné
Beslan 1. 9. 2004
Ukončení americké občanské války
Objevení Austrálie
Jak se zrodila první webová stránka
Jak se sklízí cibile tulipánů
Jak se vyrábí džíny
Sopka Nevado del Ruiz
Národní parky Kanady
8 pozoruhodných letišť
People in need
Dětská práce
Stavba Panamského průplavu
První obeplutí zeměkoule
Boj o dobytí jižního pólu


Počet přístupů:   1


Počasí v Evropě
aktuálně
(c) ZŠ Rokytnice-Vsetín, 1997 (2007, 2016)