HOMENa úvodní stránku              MAPA WEBU

Jiný kraj, jiný mrav

Zdobení těla

Zdobení lidského těla se provádí po celou historii lidstva. Změna fyzického vzhledu může také zahrnovat deformování těla.
Existují čtyři hlavní důvody, proč lidé svá těla zdobí:
- označení příslušníků k určité skupině nebo kastě,
- k přilákání pozornosti opačného pohlaví,
- zdobení těla jako výraz módního směru,
- obřadní a náboženské důvody.


Malování na těle

Papua - Nová Guinea je oblastí, kde si lidé malují tělo nejen pro slavnostní příležitosti, ale v běžném životě. Jejich kůže je natřena vepřovým sádlem,aby se leskla. Velkou pozornost věnují malování obličeje.


U národa Fulani v severozápadní Africe je hlavním motivem malování těla upoutat pozornost opačného pohlaví. Pro mladé muže zde pořádají "soutěže krásy" - velká pozornost je věnována zdobení vlasů, atraktivita malování obličeje je pro dívky hlavním faktorem při výběru partnera. Také dívky mají pomalované obličeje a jsou zdobeny náramky.V Austrálii je nejdůležitějším důvodem pro malování účast na náboženském obřadu. Používají se tradiční vzory. Zdobení v každodenním životě nemají zvláštní vzory a jsou pro obveselení.
Sportovní fanoušci svou státní příslušnost vyjadřují pomalováním obličeje v národních barvách.

Tetování

Tetování praktikovali již Egypťané před 4000 lety. V roce 1948 byla v titleajské oblasti objevena tetovaná kůže skýtského náčelníka. Její stáří se odhaduje na 2000 let. Římské legie se dostaly do styku s tetovanými lidmi mezi evropskými národy. Během středověku tetování v Evropě potlačila církev, jinde ale kvetlo.

Evropané se s tetováním setkávají při zámořských objevech. Bohaté tetování používali Maorové na Novém Zélandu jako označení společenského postavení, kmenové a rodinné příslušnosti. V oblasti Tichomoří tetování vyznačovalo u dívek dospělost. Tetování praktikovali na Borneu, v 18. století dosáhlo tetování barevného vrcholu v Japonsku, kde původně označovalo společenské postavení, později se stalo pouze dekorací a prováděli jej slavní umělci.

Indiáni v Brazílii provádějí tetování, aby oslavili úspěchy dosažené v lovu, v Maroku mají některé ženy vytetovány kříže, které je mají chránit před uhrančivým pohledem.
Tetování na Západě (Evropa a Severní Amerika) bylo rozšířeno v ozbrojených silách a mezi lidmi žijícími mimo hlavní proud společnosti, jako jsou například vězňové.
Dnes je tetování populární jako módní směr. Vytetovaný ornament ovšem nelze odložit do skříně jako halenku, když už "vyšla" z módy.

Mrzačení těla

Skarifikace neboli zjizvení je méně rozšířené než malování nebo tetování. Praktikuje se hlavně v Africe. Spočívá ve stisknutí kůže a jejího rozříznutí tak, aby vznikla jizva.Ve starém Egyptě, antickém Řecku i v Římě prováděli mezi lidmi urozeného původu deformaci lebky. Stejné praktiky prováděly některé severoamerické kmeny, u kmenů v Africe se lze s deformací lebky ještě setkat. Nejčastějším důvodem bylo a je přizpůsobení lebky ideálům krásy.
Po celá staletí Číňané prováděli u dívek stahování chodidel, aby se zabránilo jejich růstu. Zdeformovaná chodila byla považována za velmi atraktivní, z ženy však činila zcela bezmocné stvoření, protože bez cizí pomoci nemohla chodit.
Extrémním příkladem deformace těla za účelem zkrášlení jsou "žirafí" krky žen národa Karensů v Barmě. Kruhy se během života ženy postupně navlékají na její krk a ten se tím prodlužuje. Spirálovou výzdobu ženy snímají jen vyjímečně, bez opěry by si zlomily vaz.


Piercing a nosní ozdoby

Nosní ozdoby, ozdoby v uších a ozdoby ve rtech jsou rozšířeny v Americe a Africe. Jejich účelem je zkrášlení. Ze stejného důvodu se od 15. století nosily v Evropě korzety, které stahovaly pas a tím všechny vnitřní orgány.


Mrzačení lidského těla v evropské (západní) společnosti bylo a je vždy ve jménu módy. Módní trendy pak daly vzniknout novému lékařskému oboru - kosmetické chirugii.
Změna vzhledu se praktikuje u většiny společnosti, i když zřídkakdy do té míry jako Michaela Jacksona, jehož tvar obličeje i barva kůže se v 80. letech zcela změnily. Ne vždy se plastika zdaří. O neúspěšných operacích kliniky moc nemluví, ale touto nepříjemnou reklamou se pro každého stal bezesporu právě Michael Jackson se svým rozpadajícím se nosem.


Zdobení těla vznikalo ve všech částech světa a nabralo různých forem. Bylo prováděno z rozmanitých důvodů, od náboženských, společenských a estetických až po snahu zvýšit přítažlivost. Vytrvalo po celé věky a i nádale hraje důležitou roli v denním životě miliónů lidí po celém světě.


Spolupracujeme s Mensou ČR

Protržení hráze na Bílé Desné
Beslan 1. 9. 2004
Ukončení americké občanské války
Objevení Austrálie
Jak se zrodila první webová stránka
Jak se sklízí cibile tulipánů
Jak se vyrábí džíny
Sopka Nevado del Ruiz
Národní parky Kanady
8 pozoruhodných letišť
People in need
Dětská práce
Stavba Panamského průplavu
První obeplutí zeměkoule
Boj o dobytí jižního pólu


Počet přístupů:   1


Počasí v Evropě
aktuálně
(c) ZŠ Rokytnice-Vsetín, 1997 (2007, 2016)