HOMENa úvodní stránku              MAPA WEBU

Dějepisný sešit

RAF - prezentace


"Chyťte prase pravěkými zbraněmi"

Projektový úkol - 6. ročník
Vyrobit pravěkou zbraň pouze pomocí přírodnin. Následně v hodině dějepisu jsme vyzkoušeli, komu se bude na lovu dařit.

Zápisy

Zápisy z výuky dějepisu
Dějepis na internetu
Dějepisné sešity žáků paní učitelky Furyové

Kateřina Veliká - ukázka žákovského referátu

Zatímco ve Francii a jiných evropských zemích politický život ovlivňovaly milenky panovníků, v Rusku v 18. století naopak do politiky čas od času zasahovali milenci panovnic. Tento trend vyvrcholil v době vlády carevny Kateřiny Veliké.

Jekatěrina II. Veliká (1729-1796) původním jménem Sofie Frederika byla dcerou nemajetného protestantského německého knížete. Po sňatku s následníkem ruského trůnu Petrem III. přestoupila na pravoslavnou víru.
Kateřinino manželství s podivínským následníkem nebylo vydařené a otcem jejího syna Pavla se pravděpodobně stal hrabě Saltykov.

Car Petr III. se ujal vlády roku 1762, ale půl roku stačilo Kateřině, aby jej s pomocí oddaných gardových důstojníků a dvorních rádců připravila o trůn i o život. Využila neoblíbenosti svého manžela mezi dvořany a k prosazení vlastních záměrů využívala vlivu kancléře Rjumina a svých četných milenců.

V zahraniční politice navázala na Petra I. Velikého a pokračovala s výboji proti Polsku a Turecku, jejichž výsledkem bylo obsazení severního pobřeží Černého moře a Krymu a získání nového území při dělení Polska.

Ve vnitřní politice dále upevňovala samoděržaví (absolutistickou vládu). Všemožně posilovala armádu, neodstranila však surové zacházení s vojáky. S velkým halasem zřídila komisi pro vypracování nových zákonů, všemi způsoby však prohlubovala nevolnictví. Základy říše otřáslo během války s Tureckem Pugačovovo rozsáhlé povstání v letech 1773–1775, které však bylo potlačeno.

Carevna dbala o vzdělání vyšších vrstev, založila několik desítek akademií a škol, prosadila zavedení obecných škol ve městech. Osobně se účastnila kulturního života, v Petrohradě nechala postavit množství honosných staveb.

Zdroj informací:
Bělina P., Fidler J., Osudové ženy. Praha: Fragment, 1996. ISBN 80-857668-11-9.

Helena Galdová, VIII.A
leden 2007


Spolupracujeme s Mensou ČR

Protržení hráze na Bílé Desné
Beslan 1. 9. 2004
Ukončení americké občanské války
Objevení Austrálie
Jak se zrodila první webová stránka
Jak se sklízí cibile tulipánů
Jak se vyrábí džíny
Sopka Nevado del Ruiz
Národní parky Kanady
8 pozoruhodných letišť
People in need
Dětská práce
Stavba Panamského průplavu
První obeplutí zeměkoule
Boj o dobytí jižního pólu


Počet přístupů:   1


Počasí v Evropě
aktuálně
(c) ZŠ Rokytnice-Vsetín, 1997 (2007, 2016)