HOMENa úvodní stránku              MAPA WEBU

Pomocník výuky

Pro začátečníky (4. a 5. ročník)

Pro mírně pokročilé (6. a 7. ročník)

Jak na internet (cz.nic)

PSPad

Slovník ICT

Slovník Internetu

Bezpečný internet - zákony

Nejrošířenější viry

Bit,byte

Počítače jsou přístroje schopné pracovat pouze s čísly. 1 – proud prochází; 0 – proud neprochází = bit (nejmenší jednotka informace). Osmice bitů tvoří byte. Kombinací 1 a 0 lze získat 256 znaků - číslice 0-1 + abeceda + další znaky.
Kódování znaku na číslo popisuje např. kód ASCII (A -> 65).
256 možností je ale málo pro rozlišení všech možných znaků (např. č ř ž ...  â ä å ... φ χ ψ ...arabské, čínské znaky). Dnes se používá vícebajtová kódování znaků, např. Unicode používají nejčastěji dvou či čtyř bajtů.


Binární kód

Existuje více způsobů jak převést dekadické číslo do binární soustavy a naopak.
I. Každý bit má svou tzv. "váhu" odpovídající hodnotě mocniny čísla 2. Z obrázku vidíme (1000001)2=(65)10
II. Převod čísla z desítkové na dvojkovou soustavu můžeme provést pomocí dělení. Algoritmus je vcelku jednoduchý. Číslo vydělíme dvěma a zapíšeme zbytek. Toto opakujeme dokud výsledek není 0 a zbytek 1. Zbytky po zpátku nám tvoří binární zápis čísla.
Příklad
12 / 2 = 6 zbytek 0
6 / 2 = 3 zbytek 0
3 / 2 = 1 zbytek 1
1 / 2 = 0 zbytek 1
Výsledek: (12)10 = (1100)2

E-bezpečí

Internetbaking

Demoverze Servis 24 ke stažení

Sítě

IP adresa mého PC
Test rychlosti připojení k internetu

Vytvoření zvukového souboru

obr.1

Pro vytvoření zvukového souboru je nutné mít připojen mikrofon. Vlastní pořízení zvukového záznamu lze provést např. aplikací "Záznam zvuku", která je součástí Windows (spuštění viz obr.1), nebo v Goldwave, kde nejprve vytvoříme nový soubor, pro vlastní nahrávání zvuku přes mikrofon se vyberte z menu příkaz pro nahrávání (viz obr.2).
Vytvořený zvukový soubor uložte pro potřeby prezentace ve formátu wave.

Obr.2

Zvuk v PowerPointu

               

Zvuk jako "pozadí" pro celou prezentaci vložíme přes nabídku Prezentace - Přechod snímku - Jiný zvuk ... najdeme zvukový soubor na disku počítače (viz obrázky výše). Podmínkou je, že zvukový soubor bude ve formátu wav.

Zvukové souboru mp3 a wav

Digitální záznam zvuku ve formátu mp3 má výhodu velké úspory objemu dat, které je dosaženo díky tzv. kompromaci (stlačení) dat, při níž dochází k vypouštění nepodstatných zvukových dat. Čím je soubor se stejným zvukovým záznamem menší, tím je kvalita zvuku horší.

Komprimaci na mp3 běžný posluchač nevnímá, pro odborníka může být nepřijatelná.

Vyráběná hudební CD pro běžný poslech mají tzv. bitový tok 128 kb/s (množství dat vyhrazené na 1 sekundu záznamu). Při tomto toku dat zabere minuta záznamu asi 1 MB prostoru na pevném disku. U nekomprimovaného souboru wav by to bylo 10 MB.


Spolupracujeme s Mensou ČR

Protržení hráze na Bílé Desné
Beslan 1. 9. 2004
Ukončení americké občanské války
Objevení Austrálie
Jak se zrodila první webová stránka
Jak se sklízí cibile tulipánů
Jak se vyrábí džíny
Sopka Nevado del Ruiz
Národní parky Kanady
8 pozoruhodných letišť
People in need
Dětská práce
Stavba Panamského průplavu
První obeplutí zeměkoule
Boj o dobytí jižního pólu


Počet přístupů:   1


Počasí v Evropě
aktuálně
(c) ZŠ Rokytnice-Vsetín, 1997 (2007, 2016)