HOMENa úvodní stránku              MAPA WEBU

Přehlídka prezentací

Ekologie kolem nás (odpady, zdroje energie) - 2011

V květnu 2011 se stala naše škola hostitelem mezinárodního setkání GLOBE Games. Tématem přehlídky se tedy staly ekologické problémy našeho života. Nejlepší práce ze 7.-9. ročníku byly ve dnech GLOBE Games veřejně prezentovány na školním "videopanelu."
Autoři předváděných prací: Jakub Hekl, Eva Cetlová, Jan Kicl, Kateřina Matošková (7.A), Sylvie Rosová, Michal Navrátil, Zuzana Lopraisová, (7.B).
Alena a Jiří Juřicovi (8.B,9.A), Kateřina Kalusová, Simona Goláňová (8.,A) v prezentacích použili i vlastní mluvený komentář.


Velmi zdařilou práci na ojediněné téma zpracovala Marie Klvánková, 8.B. Pomocí logicky sestaveného komentáře divákům objasnila, jak každé miminko, jehož rodiče používají jednorázové pleny, již od prvních dnů svého života zatěžuje Zemi. "Jen v ČR se do odpadů dostává cca 2,5 tun plen", upozorňuje na problém autorka.

Vše začalo mezinárodním projektem Mládí a vědění

Tričko s logem soutěže předáno na slavnostním ukončení školního roku. Ve školním roce 2000/01 se žáci 9. ročníku zúčastnili soutěže o multimediální projekt Mládí a vědění 2001 (software Join Multimedia). V konkurenci 196 prací ve své kategorii byla práce na téma Zeměpis pro 6. ročník vyhodnocena jako jedna z 20 nejlepších.
Ve školním roce 2002/2003 naši školu v této soutěži reprezentovali žáci 7. ročníku. Za prezentaci "Zde žijeme, sem chodíme do školy" byli odměněni tričky s logem soutěže.


V dalším ročníku této mezinárodní soutěže organizátoři přitvrdili podmínky účasti. Prezentace musí být vypracovány v anglickém nebo německém jazyce. Náš ostřílený tým z minulého roku za vydatné pomoci žákyně z 9.A se tedy pustil do práce na téma Škola a vědění (aneb, jak si představuji ideální školu). Pamětní list za Multimedia 2004

Několik týdnů členové týmu pracně sbírali materiály mezi spolužáky - jejich názory na současný stav ve školství, u nás ve škole, jejich postoje ke vzdělání, které předměty posílit, které zrušit, co by chtěli zlepšit, apod. Na závěrečné zpracování v potřebné kvalitě pak chyběl čas.

Ceny soutěžnímu týmu předal pan ředitel

Celkem se soutěže z ČR zúčastnilo 113 kolektivů. V této silné konkurenci se našemu týmu nepodařilo postoupit do užšího výběru. Ponaučení pro každou projektovou práci - je třeba si lépe rozplánovat čas na zpracování. Firma Siemens odměnila náš tým pamětními diplomy a jednoduchými fotoaparáty.


První třída, kde bylo provedo šetření oblíbenosti předmětů. Deváťáci si své odpovědi dobře rozmýšleli Šetření v 6.B zakončeno společnou fotkou. Takto odpovídali osmáci Odpovědi šesťáků

Jako dobrou průpravu k účasti v této soutěži jsme vyhlásili ve školním roce 2003/2004 obdobnou školní soutěž. Přehlídku prezentací vyhlašujeme každoročně, i když mezinárodní projekt Mládí a vědění byl v roce 2005 ukončen. Téma soutěže je zadáno vždy na začátku školního roku, finálová přehlídka se koná na jaře.

Přehled ukončených ročníků soutěže

Naše škola - 30. výročí školy - 2010

Tento ročník přehlídky byl věnován 30. výročí naší školy. V prezentacích se žáci vrátili do dob výstavby školy, mapovali historii sportu na škole a proměny školy minulé i budoucí. Připomněli jsme si zajímavé akce školního klubu a školní družiny i akce, kterými škola výročí oslavila.
Dvanáct soutěžních prací zhlédli všichni žáci 5.-9. ročníku. Diváci prezentace hodnotili pomocí hlasovacích kuponů. Nejvíce žáky oslovila vzpomínka na vzdělávací exkurzi do Anglie. Žáci 9. B ve výtvarné výchově navrhovali logo přehlídky. Autorem loga letošního ročníku je Monika Mítková.

Autoři vyhodnocených prací:

Florián Vojtek, 7.A (Výlet do Anglie)
Ondřej Sedlářík, 8. B (Sport na škole)
Jakub Lacný, 8. B (Obrázky z minulosti)
Veronika Janečková, 8. A (Školní ples)
Dominik Panoš, 8. 8 (Akce ŠK a ŠD)

PROGRAM PŘEHLÍDKY


700 let Vsetína - 2009

6. ročník přehlídky prezentací byl tematicky zaměřen na významné výročí našeho města. Na prezentacích pracovalo od podzimu 54 žáků 2. stupně. V posledním dubnovém týdnu téměř 120 žáků zhlédlo 11 soutěžních prezentací. Vedle prací zaměřených na historii města, bylo možné seznámit se se dvěma vsetínskými pověstmi, porovnat historické snímky se současností města, získat informace, kam ve městě za sportem nebo o významných osobnostech města, jejichž jméno nesou vsetínské ulice. Zajímavým počinem byl přehled vsetínských soch nebo architektura Vsetína v žákovské fotografii.
Soutěžní prezentace hodnotili pomocí hlasovacích kuponům žáci a desetičlenná porota z řad pedagogického sboru.

Autoři vyhodnocených prací:
Vojtěch Rybníkář, 8. B (Moje rodné město)
Michal Martinec, 8. B (Vsetín včera a dnes)
Petr Schőn, 9. A (Sport ve městě)
Jiří Juřica, 7. A (Architektura Vsetína)
Lucie Syptáková, 8. A (Vsetínské památky)

PROGRAM PŘEHLÍDKY
Slzy planety Země - 2008

Letošní 5. ročník přehlídky byl u příležitosti Mezinárodního roku planety Země věnován globálním problémům lidstva. Každý z účastníků soutěže si z nabídky témat vybral jemu nejbližší problematiku. Úkolu vyhledat informace a zpracovat je v Power Pointu se zhostilo více jak 70 zúčastněných žáků ze 7.-9. ročníku vhledem k obtížnosti a obsáhlosti problematiky na různé úrovni. Většina žáků si jako nejdostupnější zdroj informací zvolila internetové stránky, vzácněji se sáhlo i po naučné literatuře.
Desítka nejzdařilejších prácí postoupila do finálové přehlídky. Kritériem pro postup bylo zpracování prezentace a zvolené téma, aby program přehlídky byl pestrý; od problémů globálních změn klimatu nebo hladu v Africe, přes úbytek lesů a rozšiřování pouští až po ozbrojené konflikty a světelné znečistění.
Pozornost diváků byla nejlepší vizitkou kvality vystoupení finalistů. Soutěžící poznali, že mnohem těžší než prezentaci vytvořit je přednést ji před početnou skupinou diváků z cizích tříd.
Jako diváci i porota se přehlídky zúčastnili žáci z 5., 6. a 9.ročníku, kteří svým hlasováním rozhodli o třech nejlepších výkonech.

Vyhodnocené práce:
Ozbrojené konflikty, David Lopaur(9.A)
Světelné znečištění, Šimon Kristen (9.A)
Úbytek lesů, Eva Ernestová (9.A).
Jmenovaní měli již své zkušenosti z předchozích ročníků a své práce uměli velmi dobře "prodat".

Finalisté Přehlídka proběhla ve dvou kolech Hlasování devátáků Hlasování šesťáků Hlasování páťáků


Jiný kraj, jiný mrav - květen 2007

V tomto ročníku soutěže ve tvorbě multimediální prezentace šlo o to, jak poutavě seznámit své spolužáky s životem lidí ve zvolené části světa nebo v určité národopisné oblasti ČR, s jejich zvyky, způsobem odívání, typickým jídlem, hudbou, písněmi,...

Na prezentacích pracovalo téměř 70 žáků ze 7. - 9. ročníku. Bohužel někteří nepochopili správně zadání a vytvořili geografické charakteristiky vybraného regionu, jiní, autoři velmi zdařilých prací, se báli vystoupit před publikem, které hlasováním vybralo ze sedmi přednesených prací tři nejlepší. Hodnocena byla originalita, úroveň zpracování a vlastní prezentace.

Objektivní hodnocení publika vybralo jako nejlepší tyto práce:

1. Jak se lidé stravují (Kateřina Dopitová, 9.A)
2. Život v Brazílii(Patrik Obr, 9. B)
3. Mňamky... aneb co se jí v cizině(Eva Ernestová, 8.A)

Nedostatky v provedení vyváží kvalitní přednes.  Při vlastní prezentaci  přenášející lépe  diváky zaujme, když se před diváky postaví  Nejmladší účastniík přehlídky  Pozorné obecenstvo Vyváženost textů a obrázků, příjemné pozadí- důležité předpoklady úspěchu Hlasovací boxy Diváci třem vybraným prezentacím přidělovali 1,2,3 body Diváci hlasovali objektivně

Přírodní zajímavosti Valašska - 2006

Hlavním úkolem soutěžních prácí bylo náhodnému návštěvníkovi našeho regionu ukázat, co zajímavého lze na Valašsku vidět, kde užitečně strávit volný čas,....
Žáci měli na vypracování prezentace půl roku, do finále soutěže postoupilo sedm prací. Autoři poprvé museli své práce veřejně představit. Posluchači po ukončení přehlídky obdrželi hlasovací lístky. Hlasováním jako nejúspěšnější byla vybrána práce na téma "Jarcovská gula" Evy Ernestové.

Jarcovská gula se nachází nedaleko Valašského Meziříčí Čertovy stěny se tyčí nad obcí Lidečko Čertovy stěny ze všech úhlů Na Valašsku najdeme rezervaci Salajka Na Valašsku se vyskytují vlci a rysi

Moje rodné město - 2005

Práci na prezentacích dokončilo osm skupinek. Prezentace byly umístěny na školní síti. Hlasování proběhlo pomocí hlasovacího lístku na školních stránkách. Celkem přišlo 64 platných hlasovacích lístků. V této soutěži není poražených. Přínosem pro každého účastníka je nejen schopnost vytvořit smysluplnou prezentaci, ale i řada cenných poznatků o městě, ve kterém žije. Všichni soutěžící byli odměněni knihou.

1. O Vsetíně - Stanislav Schön, David Hajdík, 7.A
2. Pozvánka do Vsetína - Pavla Martináková, 6.A
Výsledky hlasování 3. Naše město Vsetín - Vendula Mikačová, Vendula Opletalová, 7.A
4. Vsetín očima Vendy - Vendula Běťáková, 7.A
5. Vsetín, centrum Valašska - Lukáš Kachtík, Jan Holík,7.A
6. Náš Vsetín - Petr Mičunek, Ondřej Evják, 7.B
7. Moje rodné město - Šimon Kristen, 6.A
8. Vsetín včera a dnes - Kateřina Dopitová, 7.A

Autoři vítězné práce obdželi odměnu z rukou pana ředitele

Naše třída/Co mě zajímá - 2004

V prvním ročníku soutěže ve tvorbě prezentací žáci dostali dvě témata:
Naše třída nebo Co mě zajímá. Celkem se sešlo 6 prací, které byly umístěny k posouzení na školní síti. Do hlasování se zapojilo 86 dětských porotců a 4 učitelé. Nejvíce bodů získala prezentace č.1 - Naše třída 9.A. Vyhráli všichni zúčastnění obohaceni o nové znalosti a zkušenosti. Soutěž sponzoroval bývalý náš žák, který v učebně informatiky vybavené ještě 8-bitovými počítači získal základní znalosti z programování. Autorům nejzajímavější práce věnoval CD s výukovým programem.

Přehled prací
1. Naše třída 9.A (Michal Galda, David Žůrek, Lucie Chromčáková, Lenka Bartoňová, 9.A)
2.Naše třída ve víru dějin(Tomáš Grísa, Jan Smilek, 9.A)
3. Excalibur(Robin Kopecký, 9.A)
Výsledný graf - hlasování žáků. 4.Hrdinové mečem a magií (Robin Kopecký, 9.A)
5. Los Spermos(Jiří Malý, 9.A)
6. Fruity loops(Lukáš Zgarba, Libor Tomanec, 8.B)
Spolupracujeme s Mensou ČR

Protržení hráze na Bílé Desné
Beslan 1. 9. 2004
Ukončení americké občanské války
Objevení Austrálie
Jak se zrodila první webová stránka
Jak se sklízí cibile tulipánů
Jak se vyrábí džíny
Sopka Nevado del Ruiz
Národní parky Kanady
8 pozoruhodných letišť
People in need
Dětská práce
Stavba Panamského průplavu
První obeplutí zeměkoule
Boj o dobytí jižního pólu


Počet přístupů:   1


Počasí v Evropě
aktuálně
(c) ZŠ Rokytnice-Vsetín, 1997 (2007, 2016)