HOMENa úvodní stránku              MAPA WEBU

Ekologické aktivity žáků

Rokytnické jablkobraní

Ve čtvrtek 10. 10. 2013 proběhlo II. pracovní setkání rodičů a žáků naší školy v rámci projektu Dřeviny a ptáci v zahradě.
Odpoledne se na školní zahradě sešlo přibližně 50 žáků, rodičů a učitelů. Mnozí zde nebyli poprvé. Již na jaře rodiče se svými dětmi společnými silami vysázeli dvacet stomů a keřů, aby byla zahrada pestrá a poskytla drobným pěvcům vhodné úkryty a více příležitostí ke hnízdění. Teď na podzim se vrátili, aby se přesvědčili, že se dřevinám na školní zahradě dobře daří a opět udělali kus užitečné práce.
Tatínci s chlapci z 8. A upevnili k dřevinám kůly a označili je jmenovkami a holky mezitím upekly jablečné štrúdly. Rodiče a žáci z 6. A sbírali úrodu jablek ve školním sadu, vyrobili 150 litrů moštu a nachystali tři krmítka pro drobné pěvce. V závěru krásného podzimního dne se po práci všichni sešli ve venkovní učebně, ochutnali výborné štrúdly, lahodný mošt a rodiče si mohli dát fairtradovou kávu.
Každý nově vysazený strom a keř na naší školní zahradě svoje označení. Jablíčka natrhaná ve školním sadu budou využita 16. října ve výuce v rámci Dne výživy v kampani Naše posvícení.
Projekt Dřeviny a ptáci v zahradě je financovaný z Revolvingového fondu MŽP. Akcí jsme se připojili k regionální osvětové kampani Stromy a my, koordinované sdružením Liska, podpořené z programu Švýcarsko-české spolupráce.

L. Dopitová + T. Dopita, 14. 10. 2013Pojďte s námi sázet stromy

Naše škola úspěšně realizuje projekt MŽP Dřeviny a ptáci v zahradě, který je zaměřen na vysazení dřevin a vytvoření příznivého prostředí pro život ptáků. Ve školní zahradě se objevilo dvacet nových druhů stromů a keřů. Vznikla tak nová zákoutí pro příjemný pobyt dětí, zvýšila se druhová pestrost rostlin a věříme, že osázené meze poskytnou drobným pěvcům úkryt a možnost hnízdění.
Příprava akce začala koncem dubna, kdy se žáci devátých ročníků poprali z tuhou, jílovitou půdou a vykopali jámy pro stromy. Ve čtvrtek 9. května odpoledne na školní zahradě zařinčely rýče, lopaty a hrábě. Žáci pozvali své rodiče i sourozence, aby si společně zasadili rodinný strom.
Mnozí ze zúčastněných sázeli poprvé, proto na správný postup prací dohlíželi kluci ze 7. A, kteří každému rádi poradili, tu se správným poměrem zeminy, tu s umístěním kůlu ke stromu nebo správnou zálivkou. Více než čtyřiceti unaveným „zahradníkům“ připravila děvčata z téže třídy Fairtradovou kávu a čaj z bylinek vypěstovaných na školní zahradě.
K večeru jsme se všichni sešli u ohně, opekli si špekáčky a každý svému nově vysazenému stromečku popřál hezké poselství do života. Naše školní zahrada je opět o něco krásnější.

L. Dopitová + T. Dopita, 10.5.20133. gloubácký nočník - Jablkobraní

Dne 15. října 2010 proběhl na naší nově vybudované školní zahradě den otevřených dveří. Zahrada byla v minulé roce rekonstruována z Evropských fondů pro regionální rozvoj z operačního programu Přeshraniční spolupráce v rámci projektu Blíž k přírodě, blíž k sobě. Novou zahradu můžeme využívat ve výuce přírodopisu, ekologie i jiných předmětů.
Naučná stezka, která prochází zahradou, popisuje ekosystémy, jejichž modely zde byly vytvořeny, a seznamuje nás s vysázenými dřevinami, bylinami i obyvateli zahrady. Ve venkovní učebně mohou žáci trávit vyučovací hodiny, když je pěkné počasí.
Střecha učebny slouží také jako ekologický model: je z ní jímána dešťová voda a fotovoltaický článek pohání čerpadlo, pomocí kterého můžeme zalévat naše záhony.
Pro žáky I. stupně bylo postaveno malé hřiště s pískovišti, klouzačkou, prolézačkou a dost velkým prostorem pro různé hry. Děti je mohou využívat i o velkých přestávkách. Dále se na naší školní zahradě nachází tůňka využívaná k laboratorním pracem a vysazené původní dřeviny Valašska, které jsme zakoupili z příspěvků rodičů.
Návštěvní akce proběhla v rámci třetího Gloubáckého nočníku nazvaného Jablkobraní. Jak už sám název napovídá, žáci i učitelé se pustili do bohaté úrody školních jablek. V pátek se moštovalo, pekly se štrúdly. Návštěvníci, kteří se přišli podívat, mohli ochutnat jablíčka, seznámit se s bylinkami i s méně známými původními odrůdami ovoce. V sobotu jsme sázeli stromy a ochutnávali výborný jablečný mošt.
Na zahradě jsme uvítali bývalé žáky i učitele, příbuzné našich žáků i obyvatele sídliště. Samotný den otevřených dveří si užili žáci i lidé, kteří i přes chladné počasí přišli.

Tereza Kleiblová (9.A), 21. 10. 2010


2. gloubácký nočník - K pramenům Mississippi,

aneb jak jsme objevili Ameriku

Ve dnech 17. a 18. dubna 2009 bylo na chodbách školy pěkně rušno. Třídy 7.A, 8.A a 9.A se totiž zúčastnily v pořadí již druhého „Gloubáckého nočníku“. Hned první den jsme se s chutí vrhli do práce, sbírali jsme odpad kolem břehů Rokytenky, lovili zajímavé druhy živočichů ve vodě a měřili průtok říčky. Místním občanům jsme předvedli, co všechno jsme v okolí vody našli. Rozdávali jsme letáčky s logem kampaně "Clean up the world", jejíž smyslem je přimět lidi k zájmu o stav naší planety.
Připojili jsme se k výzvě ekologického sdružení Tereza „Otvírání studánek“ a ke hře Recyklohraní. Když jsme se vrátili od Rokytenky zpět do školy, čekala nás výborná valašská kyselice a brambory ve slupce se solí a s máslem – lidová valašská strava.
Po setmění jsme se šli podívat na vsetínskou hvězdárnu, kde nás pan inženýr Leskovjan seznámil s problémem světelného znečištění, díky němuž nemůžeme naplno vychutnávat krásu večerního nebe. Většina veřejněho osvětlení je navržena tak, že neosvětluje zem pod sebou, ale vrhá světlo do všech směrů a září do vesmíru. Po návratu z hvězdárny někteří drátkovali kamínky nasbírané v Rokytence, jiní se odebrali do tělocvičny, kde mohli jen tak relaxovat po náročném dni.
Druhý den, asi v 8:00 jsme museli vstávat a po vynikající valašské snídani jsme si rozdělili role pro hru "K pramenům Missisippi". V části Rokytnice zvané Amerika jsme plnili spoustu zajímavých úkolů, prošli jsme se svěží jarní přírodou a došli až k pramenům potoka, který protéká údolím. Na cestě zpátky jsme sbírali odpad a setkali se se zahrádkáři z místní zahrádkářské kolonie. Od jednoho z nejstarších zahrádkářů pana Dýmy a paní Večeřové jsme se dozvěděli zajímavé historky o minulosti Ameriky.
Za oba dny jsme nasbírali asi 100 kg odpadu, největší podíl hmotnosti zabíraly elektrické izolanty, které hyzdily potůček v Americe, mohly vážit 40 kg. V okolí Rokytenky i na březích potůčku v Americe bylo také velké množství plastů. Lidé by neměli být k přírodě tak bezohlední.
Za všechny zúčastněné žáky bychom chtěli poděkovat paní učitelce Liběně Dopitové, panu učiteli Tomáši Dopitovi, panu zástupci Hynku Hromadovi a také nemůžeme zapomenout na naše paní kuchařky, bez kterých bychom umřeli hlady. Doufáme, že se budeme moci těšit na další „Gloubácký nočník“.
Na závěr bychom chtěli poděkovat sdružení Tereza za finanční příspěvek, dále Českému svazu ochránců přírody, který nám zaslal pytle na sběr odpadu, Technickým službám Vsetín za odvoz odpadu, a také pracovníkovi hvězdárny panu Leskovjanovi a záhrádkářům za jejich zajímavé povídání.

Jaroslava Maňáková, Kristýna Šimčíková (8.A), duben 2009


1. gloubácký nočník

aneb Velké rokytnické moštování a štrůdlování

Ve dnech 31. 10. a 1. 11. na naší škole proběhl seminář GLOBE měřičů zaměřený na hydrologii a vkládání dat on line do databáze v Colorádu.
Při této příležitosti jsme také zpracovali úrodu jablek ze školní zahrady. Vyrobili jsme asi 60 litrů lahodného moštu a 60 jablečných štrůdlů. Měli jsme tak dostatek jídla a pití na celé dva dny.
Nocovali jsme v tělocvičně. Vzhledem k tomu, že noc z 31.10. na 1. 11. byla halloweenská, byly školní chodby plné světýlek a tajemného šramotu. To jsme zrovna plnili úkoly v noční hře O velký gloubácký poklad.
Druhý den ráno jste nás mohli vidět při hydrologických měřeních u říčky Rokytenky nebo na školní zahradě, kde jsme na oslavu Dne stromů vysadili tři původní ovocné dřeviny – mišpuli, oskoruši a kdouli. Tyto dřeviny byly zakoupeny z příspěvků rodičů, kteří si od nás v září při dýňobraní odnesli okrasné dýně vypěstované na školní zahradě.
S pocitem dobře vykonané práce jsme se v sobotu rozešli domů.
Děkujeme rodičům za příspěvky na zakoupení stromů, zahradní školce Staré odrůdy Bojkovice za poskytnuté dřeviny a paním kuchařkám z naší školní jídelny za výbornou gulášovou polévku, kterou nám uvařily.


FOTOGALERIE

žáci GLOBE, 17. 11. 2008

Odemykání jara 2008

Pondělní odpoledne před Dnem Země jsme v areálu školy přivítali jaro. Petra Dybalová otočila kouzelným klíčkem pod rozkvetlou magnólií a šedé mraky, které hrozily deštěm, se schovaly za kopec a objevilo se sluníčko. Žáci 6. A a 8. A si pro děti školní družiny připravili zábavné hry, tvořivé úkoly i prověření znalostí z přírody. Naučili se kouzlit s přírodními barvivy, pozorovali a sami tvořili mraky, zjistili, jak vzniká med, a na vlastní kůži si vyzkoušeli, kolik má včelka práce.Do+Do, 21.4.2008

CD art 2006

Žáci VIII.A se již rok podílí na organizaci sběru použitých baterií a CD v naší škole. V rámci Dne Země vytvořili na Bečevné nad školou CD art. Pokusili se o estetické umístění CD do přírody. Vznikla netradiční díla . Po zhodnocení nejlepších prací použitá CD žáci z lesa samozřejmě odstranili a spolu s nimi vysbírali ještě značné množství odpadu (zejména PET láhve a sklo), aby byl les na jaře pěkný.

Ke Dni Země jsme vyhlásili soutěž O nejúžasnější stříbrnou placku. Žáci VI.B, VII.A a VIII.A se pokusili vytvořit ze starých již nepotřebných CD užitečné věci nebo umělecké objekty. Vyrobené předměty stály jistě za zhlédnutí, pozornost jim věnovali i rodiče, kteří přišli na třídní schůzky a právě oni svými hlasy rozhodli o nejlepším výrobku. První místo v soutěži získala za Myšku v čepici.Mgr. Liběna Dopitová

Sběr nebezpečného odpadu

Jednou z činností posilujících ekologické myšlení žáků naší školy je i sběr vybitých starých baterií. Této oblasti se věnují žáci Ondřej Haba, Ondřej Pisklák a Jan Zágora z VIII.A třídy. Sběr provádějí na I. a II. stupni školy do zhotovené přepravky a zaznamenávají do svých poznámek v sešitě počet a hmotnost odevzdaných baterií. K 1. březnu 2006 žáci již nasbírali 23,1 kg baterií. Přepravní kontejner pro uskladnění nebezpečného odpadu se vrchovatě zaplnil, žáci ve sběru dále pokračují.Besedujeme s odborníky

7. března 2006 žáci 8. ročníku ve spolupráci s ČSOP Valašské Meziříčí uspořádali besedu o životním prostředí a rysech ostrovidech s odborným výkladem Ludvíka Kunce, ostravského zoologa, který je považován za jednoho z největších odborníků na rysy v ČR. Akce byla pořádána v rámci projektu Valašské centrum pro udržitelný rozvoj.Beseda s lesníky

V úterý 24. ledna 2006 proběhla pro žáky pátých tříd v rámci přírodovědy a „PROJEKTU PĚTKA“ beseda s lesníky. Do školy přijali pozvání Ing. Lubor Sawicki a Oldřich Únar z organizace Lesy České republiky. Jejich výklad a následná beseda, při které lesníci odpovídali žákům na jejich připravené dotazy, se natolik líbily, že vyhrazený čas musel být prodloužen o další hodinu. V závěru besedy žáci obdrželi drobný obrazový materiál a na jarní měsíce pozvání do obory.


Den Země 2005

V pátek 22. dubna slavila naše Země svůj svátek. Naši žáci jí připravili dárek v podobě deseti zasazených stromků na školním pozemku. Tímto byla symbolicky zahájena výsadba školního arboreta, kde žáci mohou v hodinách prvouky a přírodovědy přímo v praxi určovat různé druhy dřevin a pozorovat jejich růst. Ke Dni Země děti v hodinách výtvarné výchovy a také ve školní družině vyrobily barevné kytičky, které Zemi slavnostně předaly. O ochraně přírody děti hovořily se svými učiteli v jednotlivých hodinách a malovaly tématicky zaměřené práce. Nejlepší výkresy byly odeslány do soutěže Zdravá planeta. Zvláštní ocenění získala práce Rozkvete planeta. Soustavným působením se snažíme vychovat mladou generaci ke kladnému vztahu k přírodě a svému okolí.


Škola - místo k životu

V roce 2000 se naše škola zapojila do projektu , majícího za úkol vést žáky k ekologickému myšlení a chování. Tento projekt vznikl ve Velké Británii. Učitelé kromě realizace cílů projektu na škole předávali jako lektoři své zkušenosti pedagogickým pracovníkům dalších škol. Nadále jsou udržovány kontakty a spolupráce s pracovníky z Velké Británie, kteří se na projektu podílejí. Úzce spolupracujeme s Domem dětí a mládeže ve Vsetíně, jehož pracovníci celý projekt řídí.

Nejprve se do projektu zapojily třídy 1. stupně. Od listopadu 2002 třídí odpad na papír, plasty a ostatní odpad také žáci 2. stupně. Školní klub dvakrát ročně pořádá sběrovou akci.

Jak správně třídit papír se žáci dozvěděli na exkurzi ve Sběrných surovinách města Vsetína. Aby děti věděly, jak složitá je cesta k získání základní suroviny pro výrobu papíru, vypravili jsme se na exkurzi do lesní školky. Při návštěvě papírny v Rožnově pod Radhoštěm žáci poznali technologii výroby lepenky ze starého papíru. Pro likvidaci biologického odpadu naše škola zakoupila kompostér.

Na exkurzi v areálu Technických služeb Vsetín si děti prohlédly recyklační linku, dověděly se o novém světovém trendu technologie RRV (redukuješ, recykluješ, využiješ), která se zabývá snižováním produkce odpadů, jeho tříděním a následným využitím.


Každý žák starší 10 let dobře ví, že do odpadu plastů nepatří láhve od saponátů, léků a jiných chemikálií, uzávěry PET láhví se mají odšroubovat, láhev sešlápnout, uzávěr znovu zašroubovat. Do odpadu skla nepatří porcelán, láhve nesmí mít kovové uzávěry.Spolupracujeme s Mensou ČR

Protržení hráze na Bílé Desné
Beslan 1. 9. 2004
Ukončení americké občanské války
Objevení Austrálie
Jak se zrodila první webová stránka
Jak se sklízí cibile tulipánů
Jak se vyrábí džíny
Sopka Nevado del Ruiz
Národní parky Kanady
8 pozoruhodných letišť
People in need
Dětská práce
Stavba Panamského průplavu
První obeplutí zeměkoule
Boj o dobytí jižního pólu


Počet přístupů:   1


Počasí v Evropě
aktuálně
(c) ZŠ Rokytnice-Vsetín, 1997 (2007, 2016)