HOMENa úvodní stránku              MAPA WEBU

Den Země

2016

Den Země s ČHMÚ

U příležitosti Dne Země nás letos navštívili pracovníci ČHMÚ Ostrava. Žáci 5.- 9. tříd se zúčastnili dvouhodinové besedy na téma meteorologie a klimatologie.
Na úvod nás Mgr. Miroslav Řepka seznámil s meteorologickou stanicí v hodnotě půl miliónu korun, která zpracovává data pro ČHMÚ. Měli jsme jedinečnou možnost ji spatřit na vlastní oči. Poté jsme se dozvěděli zajímavé informace o klimatických extrémech v Česku a ve světě v podání vedoucího oddělení meteorologie a klimatologie Ing. Pavla Lipiny.
Následovala přednáška RNDr. Romana Volného, vedoucího předpovědi počasí pro severo- východní Moravu. Na závěr nám RNDr. Vladimíra Volná, vedoucí čistoty ovzduší pro severovýchodní Moravu, radila jak doma topit a proč bychom neměli pálit plasty či staré oblečení.

A co žáky nejvíce zaujalo?
Jedním z nejzajímavějších témat byly bezesporu klimatické extrémy ve světě. Dozvěděli jsme se například, že nejnižší teplota -89,2 °C byla naměřena na Antarktidě. Největší mráz v Africe byl zaznamenán v Ifrane v Maroku. Dne 11. 2. 1935 zde neměřili -23,9 °C. Překvapilo nás, že na poušti Atacama na stanici Arica 15 let nepršelo. Nepředstavitelné.
V několika atlasech jsme si našli, že nejvyšší naměřená teplota vzduchu na světě byla naměřena v El Azizia v Libyi. V roce 1922 zde meteorologové naměřili až 57,8 °C ve stínu. Bylo ale zjištěno, že sloužící meteorolog přečetl hodnotu špatně, proto rekord nebyl uznán. Dodnes je v platnosti nejvyšší naměřená hodnota 56,7 °C ze dne 10. 7. 1913 v USA v Údolí smrti.

Z rozhovoru s Pavlem Lipinou:
Proč jste si pro spolupráci vybrali právě naši školu?
„Jednak proto, že již delší dobu spolupracuji Bořkem Navrátilem, ale i proto, že se nám vaše škola z hlediska životního prostředí líbí.“

Provozujete tyto přednášky i na jiných školách?
„De facto ne. Představit si to dokážeme, ale bylo by to časově náročné. Vaše škola je tudíž výjimečná záležitost.“

Co vás na vašem povolání nejvíce baví?
„Samotná meteorologie. Práce je pro mě zároveň koníčkem.“

Můžete porovnat náročnost práce učitele a meteorologa? Je vaše práce náročnější?
„Ne, to určitě ne. Má práce je jiná, ale těžší ne.“

Meteorologie je velice důležitá věda, poněvadž na ní závisí náš každodenní život. Vážíme sispolupráce s ostravskými odborníky a touto cestou bychom chtěli meteorologům poděkovat za jejich návštěvu.
Naše spolupráce nekončí. Již v květnu se těšíme na další návštěvu. Z Ústí nad Labem k nám přijede hlavní fenoložka ČHMÚ Ph.D. Lenka Hájková.

Nikol Panošová, 9. B
22.4.2016

Den Země v Panské zahradě

22. dubna se do Panské zahrady přišly podívat děti ze vsetínských mateřských školek a základních škol. Žáci z naší 6. A si pro ně připravili pět stanovišť, kde se malí návštěvníci seznámili s půdou, půdními živočichy, složením půdy a jejími vlastnostmi.
Šesté stanoviště bylo součástí soutěže EKOUŠ. Soutěžící zde vybírali věci, které patří do kompostu a které ne, a poznávali půdní živočichy. Ekouše se zúčastnilo i družstvo pěti žáků. Naši sedmáci si vedli dobře, v konkurenci 17 týmů 6. - 9. ročníků vsetínských škol obsadili pěkné 5. místo.

Inspektoři ŽP
interaktivní hra
Znečištění vody Znečištění ovzduší Úspora energie Jak šetřit vodou

2013


Další fota:     6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19   

Mgr. S. Záhorovská, Mgr. Dana Foltýnová

2010

Tajemství vody

V rámci Dne Země si třída 6. A vyzkoušela několik zajímavých pokusů s vodou. Využili jsme při tom velmi pěkné učební pomůcky – kufřík Tajemství vody - který jsme získali darem od firmy VEOLIA VODA Česká republika a.s.
Skoro dvě hodiny jsme ve skupinách zjišťovali např. – jak vzniká kyselý déšť, jak funguje sifon (u odpadů), čím je způsobena a jak se dá upravit tvrdá voda. Zkoumali jsme vlastnosti vody v závislosti na teplotě a prošli jsme si i dlouhou cestu vody z vodního zdroje přes lidská obydlí až zpátky do řeky. Všechny pomůcky a chemikálie jsme získali z kufříku, takže nám šla práce pěkně od ruky. Konec konců se na naši práci můžete podívat na několika fotografiích.


Jak jsme oslavili den Země

Den Země oslavili děti 1. – 4. tříd soutěžemi z oblasti prvouky a přírodovědy, které pro děti připravila paní učitelka Mrlinová se svými žáky. Družstva souběžných tříd porovnávala své znalosti a vědomosti formou her v tělocvičně školy.
Předcházející den proběhla již tradiční školní minizoo, kdy si děti do školy přinesly své zvířecí miláčky a seznamovaly své spolužáky s tím, čím je krmí, jak se o zvířátka starají a co vše jejich svěřenci potřebují ke spokojenému životu. Zvířátka s dětmi strávila celý vyučovací den. V každé třídě byla výstavka výtvarných prací zaměřených ke Dni Země. Z nich učitelé vybrali nejlepší a autoři byli odměněni drobnou sladkostí.
Přípravy na oslavu Dne Země nám zabraly týden, kdy témata související s přírodou prolínala celou výukou. Čtvrteční a páteční den byl vyvrcholením a určitě se všem dětem i učitelům líbil.

Mgr. S. Záhorovská, 23. dubna 2010

Otvírání studánek 2010 s Rajcem

Žáci pátých tříd se letos poprvé zapojili do projektu „Otvírání studánek 2010 s Rajcem“, který vyhlašuje pražské sdružení pro ekologickou výchovu Tereza, se kterým naše škola dlouhodobě spolupracuje.
Zpočátku nebylo vůbec jednoduché samotné sestavení vlastního projektu, na kterém společně pracovali žáci i učitelé. Obsah zahrnuje zajímavé a různorodé aktivity, jejichž společným tématem je ochrana vody a životního prostředí vůbec. Stěžejní akce se uskutečnila při příležitosti Dne Země, který připadá na 22. dubna.
Vypravili jsme se do blízkého údolí zvaného Amerika. Naším úkolem bylo vyčištění pramenů a studánek v této lokalitě a také sbírání komunálního odpadu na březích tamního potoka. Prošli jsme celé údolí. Po cestě jsme obdivovali rostlinky, které už probudilo jarní slunce a pozorovali jsme i některé živočichy. To, co nás zaujalo, jsme zakreslili na výkres.
Po vydatné svačině jsme se vrhli s chutí do práce. Nasadili jsme rukavice, rozdělili pytle a vědra a úklid, či spíše sběr odpadků po nezodpovědných návštěvnících lesa, mohl začít. Kromě sběru odpadu jsme rovněž vyčistili místní studánky. Postupovalo se podle odborných pokynů, abychom nezpůsobili více škody než užitku.
Náš sběr odpadu byl úspěšný: pet láhve, úlomky skla i celé láhve, pneumatiky, staré hrnce, železo či zbytky igelitů. Měli jsme co dělat, abychom to všechno odnesli na určené místo. Nasbírané odpadky odvezli pracovníci Technických služeb města Vsetína. A výsledek naší práce? No možná se budete divit. Plný pytel pet láhví, plný pytel skla, velká hromada železných předmětů a další hromada rozličného odpadu.
S dobrým pocitem, že jsme vyčistili kousek naší planety, jsme se vraceli zpět do školy.Mgr. R. Haschková, Mgr. J. Šicová, 22. dubna 2010Práce žáků kroužku počítačové grafiky

Jakub Lacný
8.B
Filip Radin Mačukat
6.B
Adam Sklenář
6.B
Marie Klvánková
7. B
Jakub Lacný
8.B
Jakub Vašut
8.B
Kristýna Machalová
7.B
Kristýna Machalová
7.B

2009Tisková zpráva žákovského týmu novinářů

duben 2009

2008

22. dubna se děti z 1.A zúčastnily akce ZOO Rokytnice, kterou uspořádal 1. stupeň ke Dni Země. Přestože jsme se podíleli na výstavě jen jako diváci, někteří prvňáčci neodolali a přinesli do školy na ukázku alespoň nějaká zvířátka. Měli jsme ve třídě morče, křečky, ropuchu a slimáka. Ropucha byla zachráněna ze dna bazénu a po výstavě vrácena do přírody. Slimák byl také propuštěn, přestože to není ohrožený druh. Školní zoologická zahrada byla moc pěkná. Viděli jsme hodně různých domácích mazlíčků.


Jana Graclíková, 29.4.2008Spolupracujeme s Mensou ČR

Protržení hráze na Bílé Desné
Beslan 1. 9. 2004
Ukončení americké občanské války
Objevení Austrálie
Jak se zrodila první webová stránka
Jak se sklízí cibile tulipánů
Jak se vyrábí džíny
Sopka Nevado del Ruiz
Národní parky Kanady
8 pozoruhodných letišť
People in need
Dětská práce
Stavba Panamského průplavu
První obeplutí zeměkoule
Boj o dobytí jižního pólu


Počet přístupů:   1


Počasí v Evropě
aktuálně
(c) ZŠ Rokytnice-Vsetín, 1997 (2007, 2016)