HOMENa úvodní stránku              MAPA WEBU

Fairtradová škola

Doklad o udělení titulu Podezřelá čokoláda
(dokument Jeden svět)

Fairtradové školy v ČR

Deklarace podpory fair trade

Konstituce řídící skupiny

Přemýšlíš, když nakupuješ?

V průběhu října a listopadu realizovali žáci devátého ročníku dotazníkové šetření, jehož hlavním cílem bylo zmapovat spotřebitelské chování vsetínských občanů.
Neméně důležitým cílem bylo respondenty informovat o Fair trade jako způsobu obchodování, který podporuje malé výrobce a zemědělce v rozvojových zemích. Šetření proběhlo v rámci „Světových akčních týdnů“, které koordinovala v rámci projektu Světová škola 2 společnost Člověk v tísni.
Žáci oslovili celkem 302 respondentů různých věkových skupin. Někteří pojem fair trade slyšeli prvně, jiní naopak věděli velmi dobře, o co se jedná. Téměř polovina respondentů již o výrobcích se známkou Fair trade slyšela a více jak 75 % dotázaných uvedlo, že by byli ochotní zaplatit vyšší částku za kvalitní výrobek, který garantuje dodržování ekologických a etických principů. Více o výsledcích setření ukazují tabulky a grafy , které ze získaných dat žáci zpracovali.

Bohuslav Sedláček, koordinátor projektu
listopad 2011

Vsetínská konference o Fair trade

V pondělí 17. ledna proběhla na městském úřadě 1. Vsetínská konference o Fair Trade za účasti vedoucích představitelů města v čele s paní starostkou Ivetou Táborskou. Konference proběhla v rámci mezinárodního projektu Světová škola II ve spolupráci žáků naší školy se Společností pro Fair Trade, panem místostarostou Petrem Kořenkem a Společností pro komunitní práci Vsetín o.p.s. Akce se zúčastnila i paní Zuzana Pernicová ze společnosti Člověk v tísni, která je koordinátorkou projektu v České republice.
Hlavním cílem bylo prodiskutovat možnosti podpory produktů se známkou Fair Trade jako jedné z možností rozvojové pomoci.
Co je Fair Trade? Fair Trade vytváří pro obyvatele rozvojových zemí příležitosti, které jim umožní vymanit se z chudoby, zajistí důstojné životní podmínky a odmítá dětskou práci.
Konferenci zahájila paní starostka, kterou vystřídal náš pan ředitel, potom promluvila paní Pernicová a pak jsme nastoupili my, žáci.
Všichni jsme byli trochu nervózní, i když jsme byli dobře připraveni. Hovořili jsme o historii projektu na naší škole, o životě dělníků z rozvojových zemí obchodujících systémem Fair Trade a také jsme podali celkový názor na věc našima očima.
Po nás dostala slovo Společnost pro komunitní práci a byl promítnut film o tanzánském družstvu Kagera.
Po přestávce, během které byla možnost ochutnat "Fair Trade" občerstvení, následoval příspěvek pana místostarosty, který ocenil naši práci a podpořil spolu s paní starostkou naši myšlenku o prosazování Fair Trade produktů. Nakonec jsme ve společné diskuzi hledali možnosti města Vsetín při podpoře Fair Trade výrobků.
Konferenci jsme připravovali několik týdnů. Kromě prezentací jsme vytvořili webovou stránku a informační list.
Naše poděkování patří vedení města a všem partnerům, bez nichž by se konference neuskutečnila.

Tereza Kleiblová, Jiří Juřica, 9.A
leden 2011


Férové setkání s panem místostarostou

Žáci vsetínské základní školy v Rokytnici projednávali s panem místostarostou Petrem Kořenkem otázku spolupráce a možnosti podpory výrobků se známkou Fair trade. Chtějí tím pomoci zemědělcům a řemeslníkům v rozvojových zemích.
První schůzka mezi žáky a panem místostarostou se uskutečnila 6. prosince 2010 na Městském úřadě ve Vsetíně a proběhla ve velmi příjemném duchu. Ze strany pana místostarosty byla cítit podpora a ochota členům našeho žákovského týmu porozumět. Představili jsme záměr projektu a vlastní představu o spolupráci s městem, která mohla začít na počátku příštího roku první vsetínskou konferencí o Fair trade.
V minulém roce žáci téma spravedlivého obchodu studovali a připravili si výukové lekce pro své spolužákyi pro děti z partnerských škol. V tomto školním roce je naším úkolem oslovit lidi, kteří nejsou bezprostředně spjati se školou.
Fair trade si žáci zvolili jako jedno z možných témat v rámci mezinárodního projektu Světová škola II, který je zaměřený na globální problémy současného světa a rozvojovou výchovu. V České republice jej koordinuje společnost Člověk v tísni. Zapojeny jsou také školy ze Slovenska, Polska, Rakouska a Malty.

Tereza Kleiblová, 9.A
Bohuslav Sedláček, koordinátor projektu
prosinec 2010

Fairtrade
Audience v království čaje


Spolupracujeme s Mensou ČR

Protržení hráze na Bílé Desné
Beslan 1. 9. 2004
Ukončení americké občanské války
Objevení Austrálie
Jak se zrodila první webová stránka
Jak se sklízí cibile tulipánů
Jak se vyrábí džíny
Sopka Nevado del Ruiz
Národní parky Kanady
8 pozoruhodných letišť
People in need
Dětská práce
Stavba Panamského průplavu
První obeplutí zeměkoule
Boj o dobytí jižního pólu


Počet přístupů:   1


Počasí v Evropě
aktuálně
(c) ZŠ Rokytnice-Vsetín, 1997 (2007, 2016)