HOMENa úvodní stránku              MAPA WEBU

Přikrmování lesní zvěře

Výlet ke krmelci 2016

Před jarními prázdninami vyrazily třídy 1.B, 2.B a 2.C ze školních lavic do lesa nakrmit lesní zvířata. V hodinách prvouky se děti dověděly, jaká zvířata mohou v lese potkat a hlavně to, co jim mohou dát do krmelce. Do batohů si kromě svých svačin přibalily kaštany, které na podzim nasbíraly, mrkev a jablíčka. Cestou tam děti pozorovaly stopy ve sněhu a na zpáteční cestě se vydováděly na blízkém svahu. Všem se vycházka líbila a slíbili si, že si ji za rok znovu zopakují.
Vycházce předcházela beseda s paní Dvořákovou, která pracuje jako myslivec. Ta dětem vyprávěla o zvířatech v okolních lesích, o ochraně přírody, jak se správně v lese chovat. Velkým zážitkem byla ukázka paroží a kožešin, které si mohly děti vzít do rukou. Zajímavou a nenásilnou formou si tak žáci učivo prvouky zopakovali a dověděli se mnoho nových informací.

Vstup do fotogalerie

Mgr. Dana Foltýnová,Mgr. Iveta Jančíková, Mgr. Světlana Záhorovská (únor 2016)

Zima 2005

Již po několik let žáci 1. stupně dokazují, že nejsou lhostejní k okolnímu světu, proto se v zimním období aktivně zapojují do sběru suchého pečiva pro lesní zvěř. Nasbírané pečivo v průběhu zimy nosí strádající zvěři do blízkých krmelců.

Zima 2004

Zima 2002

Tento rok byla velmi tuhá zima. Naše třída se rozhodla, že pomůžeme zvířátkům. Nasbírali jsme pečivo, suchá jablka a kaštany. Vše jsme společně nesli do lesa. Když jsme došli na místo, byli jsme zděšeni. V krmelci nebylo nic, jen trochu sena. Sesbírané pečivo jsme vysypali u krmelce. Suché a staré pečivo jsme sbírali celou zimu.

David Hajdík (4. A, leden 2002)Spolupracujeme s Mensou ČR

Protržení hráze na Bílé Desné
Beslan 1. 9. 2004
Ukončení americké občanské války
Objevení Austrálie
Jak se zrodila první webová stránka
Jak se sklízí cibile tulipánů
Jak se vyrábí džíny
Sopka Nevado del Ruiz
Národní parky Kanady
8 pozoruhodných letišť
People in need
Dětská práce
Stavba Panamského průplavu
První obeplutí zeměkoule
Boj o dobytí jižního pólu


Počet přístupů:   1


Počasí v Evropě
aktuálně
(c) ZŠ Rokytnice-Vsetín, 1997 (2007, 2016)