HOMENa úvodní stránku              MAPA WEBU

Slunce do škol

Škola je členem České Fotovoltaické Asociace

11. listopadu 2013 byl škole udělen certifikát o členství v České Fotovoltaické Acociaci. Solární panely na střeše naší školy od 22. března 2010 do 16. 12. 2013 vyrobily 151 000 kWh elektrické energie a tím byly z jedné třetiny splaceny náklady spojené s výstavbou FVE.

Solární elektrárna na střeše školy

Od roku 2004 naše škola využívá solární energii na ohřev vody, podobně jako jiné základní školy ve Vsetíně.
V březnu 2010 byla na škole uvedena do provozu fotovoltaická elektrárna o výkonu 42kWp. Dvě stovky solárních panelů o celkové rozloze 359 metrů čtverečních pracují v režimu "Zelený bonus", kdy vyrobená energie je spotřebována objektem školy, přebytky jsou dodávány do distribuční sítě. FVE byla realizována pomocí dotace města Vsetína, vložené prostředky (4,5 milionu korun) by se měly městu vrátit za osm až deset let.
"„Vzhledem k tomu, že se škola touto problematikou zabývá dlouhodobě v rámci výuky a nyní tímto způsobem zároveň řeší vlastní energetickou potřebu a ještě ušetří, je to krok správným směrem.“ (starostka města Květoslava Othová)

Aktuální stav školního solárního panelu pro ohřev vody           Aktuální stav školního solárního panelu

Systém přebírá informace z řídící jednotky solárního zařízení a zobrazuje aktuální stav zařízení pro přípravu teplé vody. Celý systém umožňuje škole vhodně využít solární energie a je pro žáky konkrétním příkladem zavádění alternativních zdrojů energie do každodenního života.

Jak vše začalo

Dnešní škola vychovává žáky, jejichž nedílnou součástí života bude využívání solární energie. Zobrazit mapu míst zapojených do výzkumu Ve školním roce 2001/2002 jsme získali dotaci od Státního fondu životního prostředí, abychom mohli zprovoznit demonstrační fotovoltaický systém k názorné demonstraci výroby elektrické energie ze slunečního záření "v malém". Systém má vlastní zobrazovací jednotku umístěnou ve vestibulu školy a je napojen na počítač v učebně informatiky, takže na panelu má každý žák možnost sledovat v reálném čase hlavní parametry stavu systému, na počítači si lze tyto parametry graficky zobrazit v průběhu zvoleného časového úseku.

Zobrazovací jednotka ve vestibulu školy Zobrazovací jednotka ve vestibulu školy Panel na střeše školy Zobrazovací jednotka ve vestibulu školy Instlace panelu - červen 02

Vliv znečištění atmosféry na výkon solárního panelu

V dubnu 2004 na střeše školy firma Solartec namontovala další dva fotovoltaické systémy o výkonu 2x110 W. Takto vyrobená elektrická energie je dodávána do elektrické sítě školy pro její vnitřní využití. Data ze systému jsou přenášena na internet. Škola zajišťuje pravidelnou údržbu jednoho panelu s cílem zajistit maximální čistotu (optickou propustnost) krycího skla panelu. Na internetu je umístěna mapka, kde v České republice jsou tyto systémy instalovány.

Śkola má také možnost sledovat, jaký je výkon u nás instalovaného systému a jak se snižuje účinnost panelu v důsledku znečištění. Naše základní škola byla první v celé České republice, kde bylo zařízení instalováno, nasbíraná data jsou každým okamžikem zasílána do centrály. Zapojili jsme se tak do výkumného úkolu Ministerstva životního prostředí č. VaV/320/13/03.

Stav na panelech dne 25.7.2004 ukazuje, jak znečištění ovzduší ovlivňuje výkon panelu.

Střídač Interval Datum Energie Napětí Výkon Teplota
1 Čištěný 10 25.07.04 13:00 36994 34.6 91.2 42°
0 Nečištěný 10 25.07.04 13:00 36924 33.2 89.0 41°
1 Čištěný 10 25.07.04 13:10 37007 32.7 86.8 45°
0 Nečištěný 10 25.07.04 13:10 36937 33.7 85.2 43°

Denní graf zobrazuje výkon obou panelů.Více informací na www.solartec.cz


Spolupracujeme s Mensou ČR

Protržení hráze na Bílé Desné
Beslan 1. 9. 2004
Ukončení americké občanské války
Objevení Austrálie
Jak se zrodila první webová stránka
Jak se sklízí cibile tulipánů
Jak se vyrábí džíny
Sopka Nevado del Ruiz
Národní parky Kanady
8 pozoruhodných letišť
People in need
Dětská práce
Stavba Panamského průplavu
První obeplutí zeměkoule
Boj o dobytí jižního pólu


Počet přístupů:   1


Počasí v Evropě
aktuálně
(c) ZŠ Rokytnice-Vsetín, 1997 (2007, 2016)