HOMENa úvodní stránku              MAPA WEBU

Ze školní zahrady

Žáci učí učitele

V květnu proběhly na naší školní zahradě dva semináře pořádané sdružením Líska: Přírodní zahrada, aneb Jak na školní přírodní zahradu krok za krokem a modul Specializačního studia pro školní koordinátory EVVO. Společně s dětmi ze 6.A jsme jim ukázali naši krásnou přírodní zahradu, modely ekosystémů domečky pro hmyz a ptactvo, bylinkovou zahrádku a sad ovocných stromů. Žáci předvedli ukázky měření na fenologickém a hydrologickém GLOBE stanovišti a představili účastníkům program GLOBE, do kterého je škola zapojena již 12 let.

Liběna a Tomáš Dopitovi, 27.5.2016

První sezóna rokytnické Semínkovny

Podařilo se nám shromáždit semena dvaceti druhů rostlin, především fazolí, zeleniny, bylinek a kvetoucích letniček. Návštěvníci Semínkovny si vypůjčili čtyřicet tři balíčků se semínky. Jaro pomalu končí a s ním i výsevy rostlin. V létě budeme na školním pozemku pečlivě sbírat sadbu na příští sezónu, první balíčky si u nás můžete vypůjčit už v září. Budete-li mít zájem o semínka z naší Semínkovny nebo chcete-li nám věnovat tradiční odrůdy z Valašska či semínka rostlin, které již léta doma pěstujete a sami si množíte ze semínek, kontaktujte nás v naší škole ZŠ Vsetín, Rokytnice 436 nebo na emailu seminkovnavsetin@centrum.cz. Informace o Semínkovnách v České republice najdete na https://seminkovny.wordpress.com

Liběna Dopitová, 26.5.2016

Hmyzáčci na školní zahradě

Žáci 7. - 9. ročníku v zimě v pěstitelských pracích nezaháleli – vyráběli hmyzí hotel a další domečky pro hmyz. Stříhali dutá stébla, vrtali dřevěné špalky, vyráběli hliněné cihly a škvorovníky. S příchodem jara jsme všechny domečky i hotel umístili na školní zahradu. Během několika dnů jej začali osidlovat první návštěvníci. Úkryty nejvíce využívají včely samotářky. Nejvzácnější z nich je drvodělka fialová, několik centimetrů velká včela, která pochází z jihu Evropy. Aby měly včelky dostatek potravy, ponecháváme louku v sadu vykvést. Vyseli jsme „včelí záhon“, směs kvetoucích bylin, která jim poskytne potravu až do podzimu.

Liběna a Tomáš Dopitovi, Bořek Navrátil, 26.5.2016

Drvodělka Hmyzí hotel Včelka samotářka Včelka samotářka


První Semínkovna ve Zlínském kraji

Asi každý ví, co je to veřejná knihovna. Vypůjčíte si knihu a po přečtení ji zase vrátíte. Semínkovna je založena na stejném principu, ale místo knihy si vypůjčíte semínka, výpůjční doba je díky vegetační době rostlin až dva roky.
Jedná se o iniciativu, která vznikla na podporu svobodného sdílení osiva, semínkaření a přírodního zahradničení. Osivo v Semínkovně uložené je k dispozici zdarma a pro všechny.
Myšlenka vznikla původně ve Francii, jako reakce na vzrůstající podíl geneticky unifikovaného a často hybridního osiva, které produkuje semenářský průmysl. Mezi komerčně nabízenými produkty pomalu mizí původní odrůdy hospodářsky využívaných rostlin, které si v daném regionu množili semínky obyvatelé po celá staletí.
První Semínkovny se v posledních letech objevily i v České republice. Informace najdete na adrese https://seminkovny.wordpress.com
Proč jsme se rozhodli založit na škole Semínkovnu? Ve Zlínském kraji zatím Semínkovna chybí. Několik let v naší školní přírodní zahradě pěstujeme bylinky, koření, zeleninu, ovoce, květiny. Ve sbírce máme i původní odrůdy obilnin a dalších rostlin tradičně pěstovaných na Valašsku. Velkou většinu z nich sami množíme z vlastního osiva, které rádi nabídneme veřejnosti. Těšíme se, že nám dobrovolníci věnují semena dalších zajímavých tradičních rostlin, abychom mohli nabídku semen rozšířit. Objevujme společně dobře adaptované místní odrůdy a sdílejme je!
Jaká jsou pravidla Semínkovny? Můžete u nás získat semínka zeleniny, ovoce, květin, koření i divokých rostlin, vše zdarma. Pokud se vám rostliny podaří vypěstovat a získáte semena, vrátíte nám stejný balíček, jako jste dostali od nás, aby je mohl využít někdo jiný.
Rostliny můžete svobodně šířit dál, třeba mezi svými přáteli, podmínkou je nekomerční využití. Pokud budete chtít do naší Semínkovny věnovat vlastní osivo, mělo by pocházet ze zdravých rostlin, z chemicky neošetřené produkce, pěstované bez použití hnojiv. Semena nesmí pocházet z rostlin, na které se vztahuje některé z platných zákonných ujednání omezující jejich volnou distribuci (některé odrůdy jsou chráněné autorskými právy), nesdílíme ani osivo invazních či zákonem chráněných nebo zakázaných druhů. Celá iniciativa je založena na dobrovolnosti a vzájemné důvěře.
Máte-li zájem o semínka z naší Semínkovny nebo chcete-li nám věnovat tradiční odrůdy z Valašska či semínka rostlin, které již léta doma pěstujete a sami si množíte ze semínek, kontaktujte nás v naší škole ZŠ Vsetín, Rokytnice 436 nebo na emailu seminkovnavsetin@centrum.cz

Dřeviny a ptáci ve školní zahradě


1. 3. 2014


Zápis z kontrolního jednání dne 29. 5. 2014

Vzácná houba na talíři neskončí

V zahradě naší školy jsme v květnu nalezli velmi vzácnou houbu – klouzek douglaskový (Suillus lakei). Jde o organismus zařazený do Červené knihy ČR jako ohrožený. Nejbližší potvrzené naleziště je Rožnov pod Radhoštěm, dále je její výskyt doložen asi z pěti dalších míst v republice. Roste vzácně v mykorhize s douglaskou tisolistou. Rarita tohoto nálezu je také v jarním čase, kdy bylo pozorování provedeno. Obvykle se tato houba vyskytuje v pozdním podzimu (říjen – prosinec). Nález byl konzultován s profesionálním mykologem a byl potvrzen. Vzorek, se všemi náležitými údaji, bude umístěn do místního muzea. Jak jsme slíbili v nadpise, i když je tato houba jedlá, zatím z ní smaženici dělat nebudeme.

Mgr. Tomáš Dopita, 15. 5. 2014

Děti z MŠ u nás na zahradě

Ve čtvrtek, 27. 2. 2014 pozvali žáci 7. A děti z rokytnické školky na naší školní zahradu. Setkání proběhlo v rámci projektu Dřeviny a ptáci v zahradě a chlapci ze 7. A zde přiblížili svým mladším kamarádům život drobných pěvců. Podle obrázků určili nejznámější ptačí návštěvníky zahrady, společně vybrali vhodné krmivo do krmítek, navštívili místa, kde budou ptáci na jaře hnízdit, pozorovali pěvce dalekohledem a na závěr našli poklad - největší vejce na světě – pštrosí vejce schované v dutině stromu.
Děkujeme dětem z MŠ a jejich paním učitelkám za návštěvu a za milý dárek – krmítko pro sýkorky.
Těšíme se na další setkání.


Další fota:     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15    

Mgr. Liběna Dopitová, 9. 3. 2014


Spolupracujeme s Mensou ČR

Protržení hráze na Bílé Desné
Beslan 1. 9. 2004
Ukončení americké občanské války
Objevení Austrálie
Jak se zrodila první webová stránka
Jak se sklízí cibile tulipánů
Jak se vyrábí džíny
Sopka Nevado del Ruiz
Národní parky Kanady
8 pozoruhodných letišť
People in need
Dětská práce
Stavba Panamského průplavu
První obeplutí zeměkoule
Boj o dobytí jižního pólu


Počet přístupů:   1


Počasí v Evropě
aktuálně
(c) ZŠ Rokytnice-Vsetín, 1997 (2007, 2016)