HOMENa úvodní stránku              MAPA WEBU

Ochrana zvířat

Ochrana zvířat je postoj, který vychází ze skutečnosti, že zvířata jsou cítící a citlivé bytosti, které jsou schopné trpět. Ochrana zvířat je založena na myšlence, že si tyto bytosti zaslouží naši úctu a respekt a že bychom se k nim měli chovat humánně (tj. s laskavostí, soucitem a ohledy).

Ochranu zvířat je třeba odlišovat od ochrany přírody, kterou se v souvislosti se zvířaty většinou myslí ochrana živočišných druhů. Z hlediska ochrany zvířat je důležitá životní pohoda každého jednotlivého tvora (v tomto smyslu je pak také samozřejmě důležitá i ochrana přírody jakožto životních podmínek pro volně žijící zvířata). Ochrana přírody naproti tomu klade důraz na prospěch druhu jako celku, případně na rovnováhu mezi jednotlivými druhy, přičemž zájmy jedinců jsou zde viděny jako druhotné.

Je však třeba si uvědomit, že pro tvora, který chce žít, uspokojovat své přirozené potřeby a vyhnout se bolesti a utrpení, není nijak podstatné, k jak „škodlivému“ či naopak „prospěšnému“ druhu patří, jestli je ohrožený či naopak přemnožený (analogie s člověkem se může zdát nepatřičná, ale logicky se nabízí – asi by nikoho nenapadlo, že můžeme spíše způsobit zranění nebo smrt příslušníkovi národa, který se silně rozrůstá, než příslušníkovi národa, jehož populace stagnuje nebo vymírá).

Úryvek z http://www.ochranazvirat.cz/275/35/cz/file/

Ze života zvířat ve velkovýkrmnách

Organizace a hnutí na ochranu zvířat

www.spolecnostprozvirata.cz/obsah.php?pg=home
www.svobodazvirat.cz/index.php
www.ochranazvirat.cz
ochranazvirat.zeleni.cz/376/rubrika/ochrana-zvirat/

Spolupracujeme s Mensou ČR

Protržení hráze na Bílé Desné
Beslan 1. 9. 2004
Ukončení americké občanské války
Objevení Austrálie
Jak se zrodila první webová stránka
Jak se sklízí cibile tulipánů
Jak se vyrábí džíny
Sopka Nevado del Ruiz
Národní parky Kanady
8 pozoruhodných letišť
People in need
Dětská práce
Stavba Panamského průplavu
První obeplutí zeměkoule
Boj o dobytí jižního pólu


Počet přístupů:   1


Počasí v Evropě
aktuálně
(c) ZŠ Rokytnice-Vsetín, 1997 (2007, 2016)